Zonindelning

BILDTEXT: På kartan här ovan ser ni zonindelningen för yrkesfiske i Östersjön. Område 27 är det som berör oss i denna fråga. Södra Östersjön och Västkusten är hårt reglerade av bestämmelser om maskstorlek, bifångster mm. I område 27 gäller "djungelns lag".Regal Sportfiske. Box 27 143 01 Vårby. Besök oss: Hamnvägen 3.
Ring oss på telefon: 08-710 80 00 eller sänd telefax på: 08-710 68 68.
Sänd gärna e-post till Regal Sportfiske: sportfiske@regalmarin.se