Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips Tävling


Uppdaterad:
2006-07-05

Sommar-laxar 2005

Sommar-laxar2004

Sommar-laxar2003

Sommar-laxar2002

Sommar-laxar2001

Sommar-laxar2000

Sommar-laxar 1999

Sommar-laxar 1998


Beställ NU!
Sportfiskekatalogen

 

 

 


Här fångades sommarlaxarna det goda året 2003.

_______________________________________________________________________
06-07-05| Sommarlaxstatistik

Lagom till sommarlaxsäsongen börjar lägger vi ut samlad statistik över detta laxfiske sedan 1998 och hoppas att det är till viss hjälp när ni skall planera era fisketurer. De som fiskat på sommaren vet att det är betydligt mindre fiskar man fiskar på och i huvudsak uppväxare, som väger kanske hälften eller ännu mindre än de stora vårvandrande laxarna.

Tekniken är helt annorlunda jämfört med vårfisket, men det kan ni läsa mer om i trollingskolan

Men fisket är vissa år lätt med väldigt mycket fisk i framförallt zon 7 (=Krysset). Och chansen till stor fisk finns alltid då en viss del vandrare alltid passerar.

Antalet fångade laxar i de olika zonerna:

Område
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
1
4
3
2
2
     
2
               
3
   
1
         
4
   
1
12
12
10
2
6
5
1
7
8
4
11
9
1
 
6
 
10
12
32
11
1
5
3
7
5
8
6
48
128
55
6
1
8
             
1
Summa
7
29
31
98
164
75
14
11

Av ovanstående tabell kan man utläsa att zon 7 ger absolut flest fiskar goda laxår med mycket uppväxare. Sämre år är fångsterna mer spridda där zon 4-6 också är ganska välrepresenterade. Detta beror på att andelen vandringslax är betydligt större då.

2001-2003 var fantastiska laxfiskesomrar där man nästan kunde räkna med att få fisk om man tog sig ut till "Krysset". Varför det fanns så mycket uppväxare där dessa år vet vi inte, men strömmar och vindar har naturligtvis stor betydelse. Något samband med gott vårfiske åren efter är det inte direkt. Möjligtvis skulle man kunna dra slutsatsen att 2 år efter ett bra sommarfiske får vi lite fler laxar över 10 kg under vårfisket.

Viktigt är i vilket fall att det är stabilt väder med högtrycksperioder. Då bildas ett markerat språngskikt där fisket skall koncentreras med djupriggar och/eller Dipsy Divers.

Medelvikten på godkända sommarlaxar:

År
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Vikt
4,59
3,65
5,17
3,89
4,35
3,71
4,73
5,92

Att medelvikten är lite lägre de bästa laxåren beror naturligtvis på den stora andelen uppväxare.

Veckodiagram över antal fångade fiskar 1999-2003:

2004 och 2005 var så dåliga år att det känns meningslöst att lägga in dessa siffror i diagrammet. Från omkring 20 juli t.o.m. första veckan i september fångades det lax, mycket lax kanonåret 2002. Annars är hela detta fiske mycket väderberoende. En tidig höststorm, som det var 2003, sprider betesfisken och förstör språngskiktet och sätter därmed stopp för fisket.

I kolumnen till vänster kan ni gå in och läsa detaljer om varje fångad fisk år från år. Här kan ni också halka in på riktigt gamla rapporter och se hur vi upplevde fisket på 90-talet. (OBS!. Det finns en del länkar som inte fungerar längre på dessa gamla sidor).

Stefan Wegnelius, Regal Sportfiske | 08-710 80 00 | 0708-634381
e-post: stefan@regalmarin.se

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se