Denna sida
uppdaterad:
2000-01-30


RAPPORTER

AKTUELLA
Rapporter...

FLER
Rapporter...

Laxlista 2001
VÅR-LAX

Laxlista 2001
HÖST-LAX


ARKIV 2000

Laxlista 2000
VÅR-LAX

Laxlista 2000
HÖST-LAX


ARKIV 1999

Statistik -99

Laxlista 1999
VÅR-LAX

Laxlista 1999
HÖST-LAX

RAPPORTER
från 1999


ARKIV 1998

Statistik -98

Laxlista 1998
VÅR-LAX

Laxlista 1998
HÖST-LAX

RAPPORTER
från 1998


ÖVRIGT

Trål-debatt

Nyhet Butik Rapport Tips Tavling e-post

Lax Rapport

Laxstatistik
 
KLICKA PÅ BILDEN FÖR EN STÖRRE KOPIA AV KARTAN...
 
LAXSTATISTIK FRÅN ÅR 1999

ATT DET VAR ett besvärligt laxår i östersjön under 1999, fick många av oss fiskare erfara. Många, långa händelselösa timmar och dagar under den bästa perioden i maj-juni gav upphov till mycket spekulationer.
Var laxen sen? Hade den tagit andra vandringsvägar? Var all fisk borttrålad? Eller var det helt enkelt en dålig årgång p.g.a. stor smoltdödlighet för några år sedan?

Eftersom det blev dålig uppgång av lax i alla älvar också, kan man konstatera att tillgången har varit dålig överallt. Om orsakerna har varit industritrålarnas framfart (med stora bifångster av laxsmolt) och den explosionsartade ökningen av skarven, får vi nog vänja oss vid ett glesare bestånd av lax , tills vi kommer tillrätta med dessa problem.
Har orsaken varit naturlig, med t.ex. ogynnsam väderlek vid en känslig ålder för smolten, ser det betydligt ljusare ut. Nedgången är då tillfällig, och vi kan troligtvis se fram emot ett bättre laxfiske år 2000.
En del experter talar om storlaxår närmaste 3 säsongerna. Vi hoppas innerligt att de har rätt.

Förklaring till kartan ovan
På kartan ser ni var alla trollinglaxar över 10 kg tagits i området Landsort-Huvudskär. Koncentrationen är som vanligt våldsamt hög nere vid Landsort. Och som tidigare år beror detta mycket på att 95% av båtarna håller till här.

OMRÅDE ANTAL LAXAR 1998 ANTAL LAXAR 1999
1 38 29
2 11 24
3 12 7
4 8 5
5 14 8
6 7 9

Summa 90 79

Skillnaden mellan 1998 och 1999 kanske inte verkar vara stor totalt sett, men man skall betänka att betydligt fler har fiskat 1999, uppskattningsvis 50 %, och då blir nedgången ganska dramatisk.
Fördelningen mellan områdena är väldigt likartad mellan åren. Enda skillnaden egentligen är att område 2 har ökat betydligt i laxfångster.
Detta beror nog mest på en mer exakt fångstrapportering.
Däremot var det en markant ökning av "majfiskar". Mycket fler laxar togs 3 sista veckorna i maj jämfört med tidigare år. Före den 20:e har det tidigare år knappast tagits en enda fisk. 1999 kom de första rapporterna redan första veckan i maj och fortsatte under hela månaden.
Junifisket får man däremot beteckna som mycket dåligt.
Även sensommarfisket efter uppväxtlax var bra. Storleken var inte alltid så imponerande men de få team som var ute fick nästan alltid fisk. Här finns mycket att utveckla.

Ett nytt område för iår
Som ni ser har vi gjort områdena lite större. Detta för att de skall täcka in hela det intressantaste fiskeområdet. Efter önskemål har vi även lagt in ett nytt område 7. Mycket lax vandrar in på Mysingen, och fångas i garn och fällor. Något riktat trollingfiske har knappast förekommit här, men med denna upplysning kanske området "upptäcks".
En brasklapp lägger jag dock in: Även om det passerar mycket lax här, är det inte alls säkert att den "tar". Sötvattendoft, olämpliga uppehållsplatser, rena vandringsstråk är anledningar till att fisken är omöjlig på vissa sträckor, även fast man vet att den finns där.

STEFAN WEGNELIUS, Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

NYHETER | FISKE-BUTIKEN | RAPPORT STHLM | FISKE-TIPS | FISKE-TÄVLINGAR | E-POST |
 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
 

To top of pageRegal Sportfiske. Box 27 143 01 Vårby. Besök oss: Hamnvägen 3.
Ring oss på telefon: 08-710 80 00 eller sänd telefax på: 08-710 68 68.
Sänd gärna e-post till Regal Sportfiske: sportfiske@regalmarin.se