Gadda 14.7

Peter Törnqvist med sin Aprilgädda på 14,7 kg.


Regal Sportfiske. Box 27, 143 01 Vårby. Besök: Hamnv. 3.
Tel: 08-710 80 00. Fax: 08-710 68 68.
e-post till
REGALWEB sportfiske@regalmarin.se