Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

 

Regal Sportfiskes Trollingskola. Lathund:


LATHUND FÖR LAXTROLLARE

 

 

Fiske är ett evigt sökande. Ett sökande efter fisken. Ett sökande efter det ultimata betet och den alltid gångbara färgen. Allt som oftast tror man sig ha funnit det ultimata betet, färgen som alltid fungerar, platsen där det alltid finns lax den här tiden på året och så vidare.

Redan under nästa fisketur eller åtminstone någon vecka senare,
visar det sig att "patentgrejerna" inte fiskar lika bra längre och så
bär det av till butiken igen för att köpa det som "konkurrenterna" firade triumfer med idag.
Låter jag uppgiven och pessimistisk? Det är inte min avsikt. Min avsikt är att belysa att man som fiskare måste vara dynamisk och
inte bita sig fast i "patentlösningar" för jag tror att det helt enkelt
inte existerar någon sådan... - ja det ska väl vara en trål då.
Vad beror då alla de här förändringarna på? Varför ändras fiskens preferenser och vanor jämt och ständigt? Kunde vi dyka ner och simma med laxarna och leva deras liv under en tid så skulle säkert allt falla på plats och vara tämligen lätt att förklara. Men nu kan vi inte det. Från vår övervattensvärld har vi ytterst små möjligheter att observera fiskens omgivning och levnadsvillkor.
Det händer en hel del saker nere i djupen som vi inte har en aning om och som drastiskt påverkar fisket. Ljusförhållanden, siktförhållanden, strömmar, syrehalt i vattnet, vattnets temperatur, tillgång på mat, rovdjur och så vidare. Ett otal faktorer påverkar
fisket och vi kan bara observera några få av dem. Den dagen vi har koll på alla de här faktorerna borde vi inför fisketuren kunna veta vad som gäller idag, men till dess gäller för det mesta kvalificerade gissningar och erfarenhet om vad som borde fungera idag.

Varför tar jag upp allt det här?
Jo, därför att jag nu tänker presentera just en sådan "patentlösning" och jag vill att läsaren skall ta det här på rätt sätt. Se detta som en väl
fungerande lösning att börja med för den som inte har så mycket
erfarenhet.
Konceptet är komplett från början till slut med färger, beten,
krokar, släplängder, djup och allt. Bara att plagiera, sjösätta och vänta
på första nappet. När man sedan blir varm i kläderna skall man justera
och utveckla konceptet vidare.

      Mall för fiske efter lekvandrande lax under tiden april - midsommar:

Fisket riktas in på det översta vattenlagret från 0,5-12 meters djup.

Trollinghastighet 2,5 knop, +/- 0,1 knop.

Uppsättningen är för tio spön.

Lina ca 0,40.

Redskap: Två planerboards. Två djupriggar med ca 5 kg:s blylod.

Beten, minst två av varje: Nothern King i färgerna S9, GC och FROG. Ismo Magnum i färgerna 13, 24 och 32. Mönstren är inga måsten i detalj, bara hehetsintrycket av färgerna är i stil med de föreslagna. Alla färger kan ersättas med andra mönster, bara betena i huvudsak innehåller de färger jag föreslår. De bestyckas med 2/0 trippelkrok med en fjäderring samt ring och lekande i framänden.

Övrigt: Spiralsänken eller liknande på ca 30-40 g. Två Kuusamo-paravaner på 33g. Stackerbommar i metall och stora linutlösare av typ Scotty, Off Shore eller liknande för djupriggarna. Små linutlösare av typ Scotty eller Off Shore för planerboard.


Utläggning
Under våren går den mesta laxen relativt ytligt. Därför kraftsamlar man
med fler spön i djupintervallet 0-5 m på planerboard, i det här fallet sex
av tio spön. Återstående fyra spön läggs på djupriggarna i djupintervallet
5-12 m.
Alla betena knyts direkt i lekandet utan hakar och dylikt.

Vanligen lägger man ut spöna på planerboarden först
Planerboarden släpps ut 30-50 m. Längst ut en NK S9 utan bly på 180
fot lina. Linutlösaren får inte gå ända ut mot planerboarden. Kan inte l
inutlösare glida utåt vid napp och sträcka linan så glider linan i
utlösaren och kan då brinna av.
Nästa spö blyas 2 m framför draget, en Ismo Mag färg 32. ƒven här
180 fot lina som släpps ut 2/3 från båten mot pulkan. Det tredje spöet
bestyckas med en Kuusamo paravan på 2 m tafs och NK GC, 180 fot lina
och släpps 1/3 från båten mot pulkan.Om spöhållarna står på rad tvärs båten ska spö nr 3 placeras i spöhållaren
längst ut och spö nr 1 placeras närmast båtens mitt av dom tre. Står
spöhållarna längs båten placeras spöet med betet längst ut längst fram i
båten och den med närmaste betet längst bak av spöna. Hur spöna placeras
och hur linor hamnar är viktigt, annars riskerar linor att brinna av vid napp.
Se bilder.Med denna uppsättning täcker man intervallet 0-5 m. Det oblyade draget
går strax under ytan, det blyade går på ca 2 m djup och Kuusamoparavanen
går på 5 m djup.
När spöna är ute så kontrollera att knarren är på och att slirbromsarna är
ställda på 1-1,5 kg. Mät med våg vid rullen. Snart lär man sig att känna
med bara en dragning i linan när det är rätt.

Djuprigg
Det första betet har en permanent-monterad linutlösare vid sänket. Utlösaren ska ha en tafs på ca 0,5 m så att linan kan sträckas vid napp och då blir det även lättare att se napp.
Lägg ut 120 fot lina med en Ismo mag 13 och haka på linutlösaren. Sänk riggen 3 m och lägg ut en NK Frog på samma längd.
Bild laddas...

Stackerbommen som man hakar på djupriggswiren ska även den ha en
tafs på ca 0,5 m till utlösaren. Lätta slirbromsarna på rullarna och sänk
ner riggen till 8 m/26 fot. Dra åt slirbromsarna lagom (ca 1,5 kg) och
sträck upp linorna så att du får rejäla böjar på spöna. Om allt är rätt nu
så skär både wire och linor vattnet väl ifrån varandra. Går linorna emot
varandra eller wiren får man justera bort det på något sätt.
På den andra sidan förfar man på samma sätt men med valfri ordning
och djupriggen på 12m / 40 fot. Undvik att placera likadana beten bredvid
varandra. Lägg helst NK och Ismo bredvid varandra eller skilj på färgerna
rejält om man har två lika beten nära varandra.
Har man färre spön än tio kan man utesluta spön enligt följande ordning:
V5, H2, H5, V2, V4.TAKTIK

Var fiskar man och vad söker man efter?

Den vandrande laxen rör sig någorlunda målmedvetet i en viss huvudriktning.
Det finns då lax lite överallt i och omkring vandringsstråket och följaktligen
får man då ofta fisk även "mitt ute i ingenting". Fiskar man efter de här
så kallade frisimmarna så får man fisk. Söker man däremot lite mer
målmedvetet efter specifika miljöer, så hittar man ställen där laxen är
lite mer koncentrerad och man får lite fler fiskar än vid bara blindsök.
I princip är det två typer av platser man söker. Matplatser och
vandringshinder.
Djupbranter, stora djup och strömsatta områden drar alltid till sig småfisk
och här cirkulerar laxen en stund och äter innan den drar vidare.
Grundområden och öar som ligger tvärs mitt i laxens vandringsstråk är alltid
heta platser. Det är relativt lätt att föreställa sig var flaskhalsarna ligger
eftersom laxen ogärna simmar över grunt vatten och simmar runt grundet
istället. Djupkurvorna 20-50 m runt grynnor och öar har visat sig vara
mest produktiva.

Variabler och riktlinjer
Riktlinjer, hur man ska och hur man inte ska göra som trollare. Om m an
bortser från den rena hanteringen av redskap och båt så kan man säga
att det finns tre regler som gäller själva fisket.

REGEL NR 1
Kort och gott handlar regel nr 1 om vikten av kreativitet och variation.
Det har under årens lopp utarbetats metoder och beten som bevisligen
fungerar bra och fångar fisk men det råder ingen absolut konsekvens i hur
och var man kan lura en lax. För fiskaren innebär det här den viktigaste
sak man måste komma till insikt om och lära sig hantera. Nämligen att inte
fiska statiskt på enbart ett sätt bara för att "- det funkade ju så bra förut".
När resultatet uteblir är det dags att göra något. Möjligheterna att variera redskapen är nästan obegränsade men för att begränsa det hela en aning
så listar jag de variabler som ofta visat sig betyda något. Jag listar dem i
den ordning som jag själv väljer att angripa dem när fisken inte vill. Det är
inte så taktiskt att ändra flera av dem samtidigt. Ge varje förändring en
chans innan du går på nästa.

      Platsen - Bit dig inte fast på ett ställe för länge. Ta upp och kör helst till nästa ställe. Att fiska sig till nästa plats ger visserligen fisk då och då under transportsträckan men det är effektivare att ta upp och åka om man inte passerar intressanta ställen på vägen.
Djupet - Går betena på fel djup spelar det ingen roll vad man bjuder på. En ändring på 2-3 meter räcker ofta.

Färgen - Ett pålitligt favoritbete ska man inte ta bort för lättvindigt, byt istället till en annan färg.

Beten - Ofta har man favoriter, flytta på den/dem till en annan position eller till ett annat djup i släpet, d v s rotera betena i släpet.

Beten - Byt först bort beten som inte har några meriter. Favoriterna, de som gett fisk eller napp förr tar man bort först när något annat bete fiskar bättre.

Omgivande redskap - Andra beten och framförallt lockblänken kan ha betydelse för flera beten i närheten. Ett lockblänke och för den delen även väldigt dominerande beten kan påverka betena i sin närhet, både positivt och negativt. Att ett visst bete plötsligt slutar fiska eller börjar fiska behöver inte alltid bero på betet självt. Tex ett lockblänke, trots att den kanske själv inte fiskar, kan vara det som drar fisken till redskapen eller även motsatsen i värsta fall.

Släplängder - Släplängden kan ibland vara avgörande och det här innebär absolut inte î ñ ju längre desto bättre î. Extra kort släp kan ibland vara det som är rätt.

Farten - Farten är något man arbetat in under lång tid och ska inte heller ändras för lättvindigt för det hänger så intimt ihop med de beten som man använder. När allt annat verkar vara verkningslöst kan man prova att ändra farten, 0,2 knop upp eller ner är en förändring stor nog att ge utslag om det är farten som felar.

Fråga - har man inte fått napp vid det här laget trots att andra får det är det dags att krypa till korset och med mössan i handen fråga konkurrenterna hur man ska göra.


REGEL NR 2
Regel nr 2 handlar om att ha koll på allt man gör.
Oavsett om det nu finns några "skall" och "inte skall" om hur man ska bära
sig åt så måste man alltid ha koll på vad man har ute och hur. Man skall ha
koll på varenda detalj vad det gäller hur släpet är uppbyggt, hur man kör
och var man kör.
Rorsmannen har 100% koll på farten och var man är hela tiden. De som
lade ut redskapen och spöna skall ha koll på varenda detalj vad det gäller
beten, djup, längder med mera.
När en fisk är landad och det är dags att lägga ut igen får det inte finnas
några tveksamheter om hur man gjorde och var. Hur betena är bestyckade
och tacklade har betydelse. Får man fisk på ett visst bete ska man tänka
sig noga för när man byter krokar och annat.
En krok, ring eller lekande med annan vikt eller storlek förändrar betets
gång och kan förstöra allt. När något fungerar ska man notera allt. Med
tiden växer det fram tendenser och gemensamma nämnare för framgångarna
som man kan börja dra slutsatser av. Man ska upprätta en fiskedagbok där
man bokför alla de variabler som har betydelse.

REGEL NR 3
Slappa inte i båten, jobba med redskapen.
Under normalt fiske är det en regel att kolla igenom betena en gång per
timme. Ibland är det så mycket skräp i sjön att man får hålla på att rensa oavbrutet. Bit ihop och jobba. Är sjön "ren" kan man förlänga intervallerna,
men man får absolut inte spola rensningarna helt. Högst två timmar, sen är
det dags att kolla och kanske passa på att byta lite beten när grejerna ändå
är uppe.
Rensa en sida i taget så att det alltid finns en fiskande sida i sjön.

Vad är nu allt det här värt och hur bra är det?
Det fungerar för det mesta och för de flesta. Ett baskoncept för den som
inte har någon erfarenhet och vill ha en mall för att komma igång. Betena är
valda för det första för att de är erkänt bra och för det andra för att både
NK Mag och Ismo Mag är beten som har en relativt stor farttolerans och
fiskar även om man kör lite si och så utan koll på tiondelarna i fart hela tiden.
ƒven färgerna är erkänt bra.
Kombinationen innehåller både blanka beten, färgade beten och målade
beten. Åtminstone en eller två av färgerna går hem oavsett vad det är för förhållanden eller fiskedjup som gäller. En trollare har alltid minst två av
samma bete och färg i tackelboxen, ofta fler. Det gäller att ha att ta av
ifall det visar sig att det är bara en i sortimentet som duger idag.

      Jag hoppas att jag bidragit med två saker. Ett bra baskoncept att börja med och en insikt om att bra metoder och bra beten är något som varierar hela tiden. Misstolka mig inte. Bra beten och metoder som helt plötsligt "är ute" är inte det för gott. De kommer att "vara inne" igen, en annan gång.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se