Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips Tävling


Uppdaterad:
2012-03-29

WEBSHOPEN

Fisketips:

Trolling för dummies

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn


Havsöring på Gålö
 

 

 

 

                                

 

Fiske med Ismo Magnum Regal Special

Vi i Team Regal har här sammanställt en guide för färgval av specialfärgerna i vår färgserie. Var och en av färgerna är framtagna för ett speciellt ändamål och är ett resultat av mångårigt fiske i Östersjön.
Vi har valt att dela in Östersjön i 3 områden som har olika förutsättningar.

Färgvalet avgörs av:

1.  Sikten i vattnet
2.  Vädret (ljusförhållandet)
3.  Betesfisk
4.  Fiskens aggressivitet.

Område 1, Hanöbukten

I området ligger två välkända arenor, Bornholm/Simrishamn och Karlshamn/Karlskrona. Områdena har oftast väldigt bra sikt i vattnet med siktdjup upp till 15 m. Normalt siktdjup under säsong brukar ligga på 7-9 m. Hanöbuktens vatten har ofta en mer blåaktig ton än övriga Östersjön och har en högre salthalt.

Betesfisken består av skarpsill, sill, tobis och spigg. Förr var skarpsillen huvudfödan men har i modern tid ersatts till stor del av storvuxen sill som kommer in genom Öresund i april på väg norrut för att leka. När laxen närmar sig lekälven dominerar spiggen som föda.

I Hanöbukten finns  alla Östersjöns laxstammar, norrlandslaxen och lokala laxstammar som ska framförallt till Mörrumsån men även till Emån. Tyvärr har lokala problem i Mörrumsån gjort att tillgången på mörrumslax minskat de sista åren. Mörrumslaxen är känd för att vara mycket storvuxen och kraftigt byggd. Svenska sportfiskerekordet på 28.72 kg var en mörrumslax. Det har fångats många laxar över 35 kg i garn utanför Mörrumsån...

Laxen får ett mer aggressivt beteende när den närmar sig sin lekälv. Den blir alltmer lynnig, och svårflörtad men kan ibland retas med aggressiva färger som rött och orange. En bra färg vid dessa tillfällen är Fruktkorgen.

Område 2. Landsort/Huvudskär

Om vi jämför med Hanöbukten har inte stockholmsområdet generellt lika bra siktdjup. Normalt siktdjup ligger på 5-8 m. I extrema fall kan siktdjupet även här vara ända upp till 15 m. Medelsiktdjupet är dock mindre än i Hanöbukten. Färgen på vattnet har också en mer grönaktig nyans och salthalten är lägre.

Betesfisken består av i första hand skarpsill och spigg men även tobis, kungstobis och strömming förekommer.
Det finns 2 lokala laxstammar  i området. Nyköpingsån, som bidrar med några laxar och Stockholms Ström som står för den stora delen av det lokala laxbeståndet. Stockholm fritid har tillsammans med Strömstararna och Stockholms Trollingklubb ökat isättningarna de senaste åren och därmed ökat tillgången på lax.

Vi vet att nätfiskarna på Landsort tagit lax som vägt över 30 kg rensad. Stockholmsrekordet ligger på 26.88 kg. Framförallt under sent 90-tal togs det ett flertal lax runt och över 25 kg.


Område 3. Singö/Understen

I Singöområdet är sikten i vattnet mer begränsad. Oftast ligger siktdjupet på 3-6 m och är generellt betydligt grönare än övriga områden. Salthalten är väldigt låg.

Betesfisken domineras av skarpsill, spigg och strömming.

Fisken kommer  betydligt mer samlad i stora stim när de ska passera ”flaskhalsen” vid Understen. Fisken är också mer lynnig och svårare att få att nappa. Lyckas du få en att bita hetsas de andra i stimmet och du  kan få allt ifrån dubbelhugg till trippelhugg och fyrhugg. Det finns båtar som fått på både 5, 6 och 7 stora vandringslaxar samtidigt!
Huggperioderna i området märks tydligt. Det kan vara helt dött för samtliga båtar men plötsligt kommer det ett flak med lax och 10-talet båtar kan få på fisk samtidigt med flera dubbel och trippelhugg. När flaket passerat är det dött igen.

Samtliga norrlandslaxar passerar området. Närmaste lokala laxälv är Dalälven (Älvkarleby) som också förmodligen håller mest storvuxen lax av norrlandsälvarna.

Färgval

Vi har delat in färgerna i ytbeten resp riggbeten. Ytbeten går också bra att fiska grunt på riggen (ned till ca 20 ft) i soligt väder. Riggbeten går bra i ytan i dåligt väder med begränsad sikt. Vi har också rangordnat betena efter eget tycke.

Område 1, Hanöbukten

Ytbeten:
Mossa
Dyngan
Karvasen Special
Gurkan
Svarta Änkan
RT
Patrioten

Riggbeten:
Öhnerud
Humlan
Öhneruds Morsa
Öhneruds Brorsa
Omvänd Popcorn
Korv m bröd
Popcorn


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Område 2, Landsort/Huvudskär

Ytan:
Gul Flash/Guld
Karvasen
Patrioten
Popcorn
Gurkan
Svarta Änkan
Mossa

Rigg:
Öhnerud
Omvänd popcorn
White Tiger
Öhneruds Brorsa
Öhneruds Morsa
Humlan
Fruktkorgen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Område 3: Singö/Understen

Ytan:
Patrioten
Karvasen Special
Popcorn
Korv m Bröd
Flash Gul/Guld

Rigg:
Öhnerud
Omvänd Popcorn
Fruktkorgen
White Tiger
Öhneruds Brorsa
Öhneruds Morsa
Humlan

 

Krok och trimning

Samtliga Ismo Magnum som är målade med våra specialfärger är försedda med VMC 8650 PS, som vi anser vara den förnämsta laxkroken på marknaden. Byt inte ut den!

Väldigt viktigt är också hur kroken monteras. Detta gäller endast om du fiskar med 1 fjäderring. En trekrok består av en dubbelkrok med pålödd singelkrok. För bästa gång ska dubbelkroken vara vänd mot betets skålade sida. Betet strävar hela tiden mot att lägga sig på rygg. Dubbelkroken vill också vända sig nedåt. Den här konflikten ger betet en betydligt mer levande gång.

Om du vill ha mer rörelse eller mer ”bryt” i gången på din Ismo Magnum har vi lite hemliga knep. Det är inte alltid bättre att trimma betena, så vi rekommenderar att du har åtminstone 1 trimmad och 1 otrimmad av varje färg så du kan testa vad som gäller för dagen. Glöm inte att märka de trimmade betena så att du  lätt kan skilja dem åt!
 Trimmade beten brukar fiska bäst när du kör lite långsammare eller om det är vindstilla.

 


Alt 1. Ökat rörelsemönster:
”Knäck” bakänden på din Ismo Magnum några mm ytterligare. Du håller betet med båda händernas tummar mot varandra vid andra radens stansningar räknat från kroken. Knäck till och öka böjen 3-5 mm. Det här ger betet mer tryck i gången och ökar simrörelsens intensitet.

 

 


Alt 2. Oregelbunden gång 1:
Vrid nosen på din Ismo Magnum. Håll i betet med höger hand strax nedanför fjäderringen fram. Håll emot med vänster hand mitt på betet. Vrid högerhanden medurs. Vridningen ska vara ganska stor, större än du tror.
Den här trimmningen ger betet en mer oregelbunden gång med tvära utkast. Lite som en vältrimmad Tomicwobbler.

 

Alt 3. Oregelbunden gång 2:
Knäck framdelen på din Ismo Magnum. Håll bägge händernas tummar mot varandra vid första stansningen räknat framifrån. Höger hand längst fram. ”Ovansidan” på betet ska vara vändt nedåt. Böj ned främre spetsen med högerhanden 30 - 45 grader. Det här är ytterligare ett sätt att få din Ismo Magnum att göra tvära utkast.

Alt 4. Lågfartstrimning:
Byt till enkelkrok. Enda ”godkända” krokalternativet på ett Regalbete. Enkelkroken är lättare och gör mindre motstånd i vattnet. Gör att det går att fiska långsammare med din Ismo Magnum, ned till 1,5 kts. Ger betet en mer slängig och yvig gång. Den enkelkrok vi använder är den rostfria 9510XXXS strl 4/0 från Mustad alternativt WMC 9171 PS strl 4/0.

Alt 5. Högfartstrimning:
Byt 2/0 originalkrok till WMC 8650PS 3/0 och montera en extra fjäderring. Inga övriga modifieringar, skeden ska vara original! Nu kan du fiska din Ismo Magnum i farter upp till 3,3-3,5 kts.

Beteslås eller inte?
Vi använder inte beteslås när vi fiskar lax. Ett beteslås, även ett bra beteslås, är alltid en risk. Linan kan trassla in sig i låset och gå av. Ett beteslås kan öppna sig. Det nappar allt för sällan för att ta några medvetna risker.
 Vi föredrar att använda ett kullagerlekande av hög kvalitet. Kullagerlekandet vi använder är BFT rostfria superkullager lekande strl 1. Lekandet har dubbla kullager, är helt rostfritt och håller för 50 kg! Vi har använt några av lekandena i 4 års tid och de är fortfarande som nya.


Vi hoppas att vår guide kan göra att du kan få ut ännu mer av marknadens bästa färgserie för storvuxen östersjölax. Guiden riktar enbart in sig på vandringslax under perioden april till midsommar. Under uppväxt- perioden gäller andra förutsättningar. Något vi kanske får anledning att återkomma till.Regal Sportfiske

Copyright

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se