Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.14:


LOCKBLÄNKEN, en fördjupning...

 

 

Dodgers

Rörelsen som dodgern har är helt avgörande för om dodgern ska bidra till att fånga fisk. Utgångsläget är alltid att man skall ha en oskadad dodger att arbeta med. Plåten är ofta tunn och det behövs inte mycket för att dodgern skall förlora sin rätta form.

Om dodgern är skadad blir den hopplös att få stil på hur man än laborerar med tafsar och farter. Kontrollera att dodgern är spikrak i centrumlinjen mellan fram- och bakskålning.
Det här betyder inte att plåten skall vara helt platt, bara att dodgern skall vara rak i centrumlinjen just där linjalen i bilden ligger. Kontrollera även att dodgern inte är vriden när man betraktar den från änden. Tryck framändan mot ett bord och lägg en linjal över bakändan.
Att dodgern är ny från butik är ingen garanti. Det är vanligt med transportskador så kolla även de nya.
Bild laddas...

Bild laddas...

Dodgerns optimala fart och hur stora beten den orkar dra med bibehållen lockande rörelse är inbyggd i dodgern. Detta styrs mest av storleken. Det finns dock en del knep att kunna påverka fartregistret en aning. Ofta vill man köra lite fortare än vad dodgern egentligen tål. Man kan då placera blyhagel på tafsen närmast bakom dodgern utan att gången blir sämre,
om man gör det här med måtta. Runda hagel fungerar bra, och det går utan
vidare att justera fartregistret några decimaler uppåt utan att dodgern lider nämnvärt.

Bild laddas...

En helt annan effekt får man om haglet placeras ungefär mitt på tafsen.
Dodgerns fartregister påverkas inte så mycket men däremot så får betet
bakom mera liv. Om vikten är vald rätt så svänger den i mot-takt med
dodgern och överför mer rörelse till betet. Det här är mest användbart vid
långa tafsar och med beten som saknar egen rörelse, t ex. Grizzly och
bläckfiskar.
Skulle man inte kunna justera dodgers genom att böja dom? Min
personliga erfarenhet är att det inte är lika framgångsrikt som att böja drag.
Dodgers fungerar bäst om man enbart korrigerar skador och riktar dem så
som jag beskrivit ovan.

Flasher
Flashers är ett bra komplement till dodgers. Det finns tillfällen då man
behöver lockblänken men att dodgers av olika anledningar inte passar. Ett
sådant tillfälle är när man behöver kombinera lockblänke och långa släp.
Dodger har ju som bekant en benägenhet att stiga och skapar trassel om
det dras på långt släp.
T ex. plåtflasher av typen Jensens ABE & AL och Silver Hordes Double BB
Flasher är typer som kan dras på mycket lång lina utan att stiga om de är
rätt injusterade. Att de här två typerna är gjorda av plåt medger goda
möjligheter till justering över ett ganska stort fartområde.
Baskonceptet är att tafsarna skall vara avsevärt längre än när man
använder dodgers, runt metern eller mer är gångbart beroende på vad man
har för bete. Det viktigaste av allt är det vanliga som gäller alla blänken.
Överlasta inte blänket med för tungdragna beten, de allra minsta betena
fungerar bäst.

Justering
Vi tar ett exempel med en ABE & AL 10". Tafs 100 cm 0.50 lina och en
Grizzly wobbler.
Beroende på din fart så händer vanligen en av två saker. Att blänket
tokspinner som en propeller eller att den svajar kraftlöst från sida till sida
och strävar uppåt. Rätt rörelse är en långsam och ostadig rotation som
emellanåt övergår i några slag av wobbling eller byte av rotationsriktning. Utgångsläget är en flasher i originalskick där framböjen är mindre, skarpare
och närmare sin ände. Bakböjen är då lite större, mindre skarp och börjar
längre in på blänket från sin ände.
Det är lätt hänt att man råkar dra blänket baklänges, en mätning avslöjar
att bakändan är aningen bredare.

Bild laddas...

Om rotationshastigheten är för hög kan man räta ut den bakre böjen något.
Om blänket inte orkar svänga runt gör man motsatsen, ökar bakböjen. Om
justering av bakböjen inte räcker till så kan man även ändra framböjen.
Minskad framböj ger mera rotationskraft och ökad böj motverkar rotation.
Rent praktiskt är justering av flashers enkelt och riskfritt. Plåten tål
en hel del böjning fram och tillbaka så länge du använder bara händerna och
inte gör skarpa veck i plåten.
En detalj ska man vara noga med, minimera ringar, hakar och annat sådant
på flashern. En ring och ett lekande i varje ände och inget mer. Onödigt
tingeltangel hämmar blänket och funktionen blir bäst om lina och tafs knyts
direkt i lekandena utan hakar. Plåtflasher är enkel och rolig att fiska med just
för att den är så lätt att justera och man kan uppnå en stor variation av rörelsemönster på ett enkelt sätt.
Exakt vilken rörelse och tafslängd som FISKAR bäst vid olika förhållanden varierar säkert en del och det är upp till var och en att prova ut själv.

Allmänt
Det finns tillfällen då blänkena skall synas så bra som möjligt. Vid dålig sikt i
vattnet och när laxen jagar aggressivt, fiskar man bäst med stora blänken
och relativt korta tafsar. Vid tillfällen då sikten i vattnet är bra och när fisken
kanske är lite mera försiktig, behöver man mera diskreta grejor, mindre
blänken i diskretare färger och längre tafsar. I extrema fall kan lockblänken
ha en negativ effekt på fisket och enbart beten fungerar bäst.
Att använda blänken får man inte betrakta som ett ständigt saliggörande
faktum. Bara för att man fick bra på xx blänke igår betyder inte att det är
rätt idag. Uteblir resultatet så börja ändra. Ändra tafslängder, släplängder,
bete, färger och storlek på blänken tills det förhoppningsvis nappar.
Dra dig inte för att spola blänkena helt om inte fisken nappar för under
vissa förhållanden kan blänken ha en direkt hämmande effekt på fisken. Det
är som vanligt vid fiske. Prova, ändra och laborera för fisken visar tydligt
när någonting är rätt...

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se