Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö

r

 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.12:


ATT INREDA BÅTEN FÖR TROLLING

 

 

När man börjar att planera båtens inredning och alla prylar som ska monteras, så är det några saker som ska byggas in från första början. Båten och utrustningen kommer att få stryk, mycket mer än "vanliga" båtar och prylar. Stampiga färder i grov sjö och besättning som törnar emot och fastnar i utrustning när båten rullar.
Undvik att använda skruv. Genomgående bult och mutter i rostfritt stål är alltid det bästa. Varenda pryl måste sitta fast ordentligt och hålla att greppa i, när man tappar balansen. Det måste finnas stuv för allt i båten, så att man inte behöver simma bland prylar när båten rullar och fisk drillas.

Det viktigaste av allt är ändå att redskapen är lättarbetade. Placera allt med tanke på att grejorna ska hanteras i sjögång, då man ofta
har en hand upptagen med att hålla i sig. Där man behöver båda händerna, vid t ex djupriggen, måste man kunna luta sig mot något och stå tryggt, oavsett hur grov sjön är.
Båtar är olika och de fiskandes preferenser likaså. En exakt plan för hur en trollingbåt ska inredas är därför omöjlig. Det finns dock en del grundprinciper, som är i det närmaste allmängiltiga, som man kan hålla sig till, när man börjar borra i båten.

      Bestäm från början hur många personer du inreder båten för.

Bild laddas...

Djupriggarna
Djupriggarna ska placeras långt bak i båten. Båtens förskepp stampar vid
fiske i motsjö och virarna kan ryckas av, om riggarna placeras långt fram
i båten.

Ett annat problem är risken för att viren fastnar i propellern vid stark
sidvind, när man fiskar riktigt djupt. Det bästa är om virarna skär vattenytan
väl akter om propellern. Här är långa bommar på djupriggarna till stor hjälp.


Helst ska man kunna stå akter om riggen och arbeta. Man ska kunna stå bekvämt och kunna nå både djupriggsvire och spön från den positionen.
Placera spöhållare och djuprigg så att man kan stå som bilden visar och att plats finns att böja sig ner för att nå riggviren.
Ordna en stötdämpad plats för djupriggsänket under färd.
Bild laddas...

Mast och planerboard
Planermasten ska sitta långt fram i båten så att planerlinan går fri från alla uppstickande spön. Det kan hända att en planerlina slackar och faller mellan spöna och kastar upp ett spö när planer linan sträcks igen. Just samspelet mellan planerlina och alla spötoppar, som står upp, är en av de viktigare detaljerna att få att stämma när man placerar redskapen.
Man ska kunna göra en gir utan att planerlina och spön går i varandra. En hög mast som håller planerlinan högt över spötopparna är alltid att föredra när man köper mast. Underskatta inte de påkänningar som masten utsätts för. Förstärk vid behov där masten ska monteras och montera helst stöttor på masten. Installationen ska vara så robust att du törs klättra upp i masten och ruska lite.
En viktig fråga vid placeringen av masten är: Kan du ta dig fram till masten och stå där säkert och veva hem pulkorna i kuling?
Bild laddas...

Spöhållarna
Hur många spön tänker du fiska med? Tio? Eller kanske ändå fler? Många
fiskar med tio spön, eftersom detta är tävlingsstandard. Bestäm antalet
från början för det är lättast att planera och disponera det utrymme som
finns innan något är monterat.

Vill du inte montera allt med en gång så planera för de kommande hållarna
och lämna luckor.

Bild laddas...

Bild laddas...

      Spöhållarna delas in efter tre uppgifter.

Spöhållare för planerboard placeras bäst midskepps eller förskepps, fem st
per planer.
Spöhållare för djuprigg på riggarna eller akter om djupriggarna, tre st per
djuprigg. Sprid spötopparna så att linorna varken kan röra varandra eller djupriggsviren. Avnötningsrisk.
Transport/tacklingshållare långt bak i båten, lika många som
djupriggshållarna.
Att borra stora hål för infällda spöhållare är inte roligt i en ny båt,
dessutom får man dras med den placeringen man valde från början. En
bättre ide är en sk targabåge ungefär midskepps eller en trollingbar vid
aktern.
På dessa kan man montera grejor av hjärtans lust utan att göra
bestående ingrepp i båten. Tänk bara på att montera allt rejält, det ligger
redan ett antal trollingbarer med riggar, spön och allt på havsbottnarna
till glädje för kommande generationers arkeologer.
Spöhållare har man sällan för många av. Antalet spöhållare skall vara
många fler än det antal spön man fiskar med. Vid drillning av fisk behöver
man få undan spön särskilt från båtens akter, där man behöver svängrum
i stridens hetta.

Resten av prylarna
Håven, tackelboxen, djupriggsänkena mm skall ha sina givna platser i
båten och skall inte kunna fara runt i båten vid färd i grov sjö. Helst skall
varenda pryl sitta fast. Spännband eller gummilinor är flexibla och praktiska
för de flesta ändamål. Drag ligger gärna och dräller lite här och var efter
några timmars fiske.
Någon form av hängare att hänga betena i på tork är alltid bra att ha.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se