Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.10:


FRAMGÅNGSRIK LAXTROLLARE eller TURGUBBE?

 

 

Jag har många gånger fått frågan:
"Kan man verkligen tävla i något som fiske?"

Vad vederbörande egentligen menar är:
"Är det meningsfullt att tävla i fiske där fångsten alltid är en slump och det är ren tur vem som vinner?"

En hel del vidskepelse präglar synen på fiske, som genom tiderna har ansetts som något mystiskt och styrt av en högre makt. Personer som har framgång i fiske beskylls för tur av de avundsjuka för vilka själva en fångst alltid är en välsignelse och därför oförklarlig.

"Fiske är tur och den som köper flest lotter (fiskar mest) får mest."
Det vore ju verkligen deprimerande om det är så illa men låt oss resonera vidare...

Om man studerar resultatlistorna från de senaste årens tävlingar så upptäcker man snart ett visst mönster. Vissa teamnamn och personer finns nästan alltid med bland de främsta. De här personerna har en förmåga att ofta "råka" fiska på rätt ställe och till råga på allt, få fisk där andra anser det vara fisktomt. De här personerna fiskar med samma utrustning som alla andra och köper sina beten från samma handlare. Deras fiskeplatser är heller aldrig hemliga särskilt länge och de tycks alltid ligga steget före och hitta ett nytt ställe när det börjar bli "tomt" på det gamla.
Om det handlar om tur så verkar vissa vara välsignade med en kronisk tur. Det måste finnas en faktor till. Någon form av skicklighet och förmåga att utnyttja möjligheterna bättre.
Vad består denna skicklighet i och i så fall och framför allt, hur skaffar man sig den? Jag tror att jag vågar mig på en analys vad denna skicklighet består i, och vad det är som gör vissa till ständiga
"turgubbar".

KODEN för ett framgångsrikt fiske är tämligen enkel: Den som fiskar på rätt plats med rätt beten under längst tid får flest fiskar ( inte nödvändigtvis störst fiskar)

Vi får inte glömma bort att i den här sporten, har fisken alltid bollen. Den
biter i draget av egen vilja. Vi kan bara erbjuda något och den som
erbjuder bäst till flest fiskar måste rimligtvis få mest. Till skickligheten
hör också förmågan att förvalta de napp man får väl. Välja rätt krokar,
linor m m och tack vare detta landa de fiskar som nappat.
Det här förutsätter en hel del saker och det är det som utgör
skillnaden mellan de som lyckas ofta och de som lyckas ibland.

Vi tar det i ordning efter betydelse

Rätt plats
  Det finns inget "Eldorado" där det alltid finns lax. Väder och säsong styr det här helt och hållet. Gammal kunskap om laxens vistelselokaler kan peka ut ett område var laxen brukar vara en viss tid på året m m, men för att verkligen lyckas måste man veta platsen mera specifikt än så. En vindkantring över natten sopar rent på platsen där det nappade bra igår.Vetskapen om laxens lokal är i högsta grad en färskvara och man måste fiska in sig på området på nytt varje gång som förhållandena ändras.
Kännedom om vindens inverkan på fiskens lokal för dagen är ett trumfkort som slår allt.
Den som kan resonera sig till åt vilket håll och hur långt fisken borde ha förflyttat sig från gårdagens position med hjälp av vinduppgifter kommer att hitta fisken först. Rätt plats innebär självklart också att fiska på rätt djup.
Laxen och dess byten är s k pelagiska fiskar = fiskar som simmar fritt i vattenmassan. De "bor" ingenstans utan är ständiga vagabonder och byter lokal efter behov. Pelagiska fiskar är till stor del utlämnade åt vattenmassornas förflyttningar som bestäms av bla vind och strömmar.

Trollskolan del 10

  Laxens pelagiska tillvaro är detaljen som stökar till fisket. Laxen kan finnas i princip var som helst i vattenmassan där det är bra för laxen att vara just nu. Vattenmassan är alldeles för stor för sökning i blindo.
Tricket är att känna till laxens vanor och preferenser och försöka att upptäcka förhållanden och biotoper som drar till sig lax. Principen att 90% av fisken finns i 10% av vattnet gäller i högsta grad även lax men med den skillnaden att de där 10 procenten laxförande vatten är i en mer eller mindre ständig rörelse.

Rätt beten
  Låt oss från början göra klart att det finns inget superbete som fungerar vid alla tillfällen.
Superbetet är inte ett bete utan ett sortiment av beten för olika förhållanden. Rätt bete innebär att färgen är anpassad till rådande ljusförhållanden och djup (se lektion 3). Rätt bete innebär att betet körs i optimal fart för betet och har en karaktär och storlek som passar fisken för dagen och dagens förhållanden (se lektion 1 och 2 ). En framgångsrik laxtrollare matchar betena så att alla simmar rätt i samma fart (se lektion 1).
Beten som i sig kanske är bra fiskar uselt om de fiskas samtidigt med beten tänkta för ett annat fartregister. Kompromissfarten för ett dåligt matchat betesval passar få eller inget bete i släpet. Han känner också hur länge det är lönt att tjata med superbetet från igår och har en välgrundad ide' om vad han ska byta till och varför och när det är dags.

Längst tid
  Detta innebär inte flest antal körda timmar. Att fiska längst tid effektivt på platsen där det finns fisk innebär körning i rätt fart hela tiden utan blåstång på krokarna.
Exempel: Båten går i rätt fart i medvind men i motvind kör man omedvetet för sakta för de aktuella betena = man fiskar effektivt mindre än halva tiden.
En effektiv besättning håller redskapen i fiskande skick hela tiden, även om vädret är besvärligt och det inte har nappat på länge. Givetvis vet man också när det är dags att byta fiskeplats helt och hållet.

Fiskeskicklighet förvärvas under otaliga timmar på sjön
Det en finns alltså en hel del saker fiskaren kan göra för att påverka sitt fiskeresultat. Vissa av felen man gör under sitt fiske minskar bara
fångsten medan andra grövre fel kan eliminera fångsten helt. Alla fiskar
fel en del av sin tid på sjön men vissa har en förmåga att veta vad som
behöver ändras på för att det ska lossna. De som lyckas oftare än andra
fiskar inte med någon hemlig universalmetod utan varierar sin teknik
och taktik ständigt efter behov.
De som kallas för "turgubbar" måste tydligen sitta inne med en hel del
kunskap i ämnet och det är just kunskapen som gör dem till "turgubbar".
Ska vi kanske sluta att kalla dem för "turgubbar" och acceptera
att fiskaren själv kan medverka till sin framgång, och då är det ju
inte "bara tur"!

Den bittra sanningen är att det mesta som kallas fiskeskicklighet
bara kan förvärvas under otaliga timmar på sjön. Genvägen är att
hålla ögon och öron öppna för de rätta detaljerna när man träffar folk
som fiskar bra. Inte enbart vad de fiskar med utan framför allt hur.
I början av trollingkarriären är det viktigt att förtränga sin blyghet och
stolthet och våga fråga. Det finns alltför många gropar att falla i och
det är inte nödvändigt att lära sig allt den hårda vägen. Det är lätt
hänt att man biter sig fast i en metod eller ett bete som fungerade
en gång och aldrig mer.
Tävlingar är ett utmärkt tillfälle att studera andra och man behöver
inte delta för att gå ut på bryggan och prata med folk.

Jag tackar jag för mig...
Med dessa ord tackar jag för mig för denna gång och hoppas att något
av det jag skrivit kommer till nytta. Jag har försökt att få med sådant
som ger alla en start i rätt riktning i laxtrollingen. Naturligtvis finns det
mycket mer att berätta i ämnet men varken tid eller plats medger att
allt kommer med.
En del detaljer uppstår det säkert diskussioner om huruvida det är
rätt eller fel men det är ofrånkomligt i ovetenskapligheter som fiske där
facit skulle behöva skrivas om varje dag.

-Skitfiske

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

PS. Mitt personliga svar på frågan i början.
-Det är meningsfullt och rättvist att tävla i trolling om antalet fiskar avgör. Dvs den skicklige kommer alltid att få fler fiskar i längden.
Visst har slumpen en viss betydelse och det finns ett visst mått av tur i fiske men skickligheten har ändå en så stor roll att den avgör i det långa loppet. Den lilla graden av oförutsägbarhet som finns höjer bara spänningen och dramatiken i fisket.
DS.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se