Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.7:


DJUPPARAVANER

 

 

Djupparavaner används i avsikt att dra ner betet djupare än
vad betet själv förmår. Mindre tyngder av olika slag kan också användas men nackdelen är att djupgåendet med ett sänke är mycket fartberoende och det är därför svårt att veta exakt vilket djup betet hamnar på. Dessutom krävs det orimligt tunga vikter om man vill komma någorlunda djupt.

Av dessa anledningar är sänken praktiska att använda när man vill
öka djupgåendet med några få meter. Vikterna blir då upp till några tiotal gram.

Djupparavaner finns för hela spannet från cirka 2 meter till cirka 25 meters djupgående. Djupgåendet för paravaner varierar endast obetydligt inom de vanliga trollingfarterna och tyngden av en paravan är acceptabel ur fiskdrillnings synpunkt.
Paravan

VIKTIGA EGENSKAPER FÖR EN DJUPPARAVAN: Paravanen ska på något sätt lösa ut vid napp så att dess dykkraft inte verkar vid drillning av fisk. Paravanen ska vara riktningsstabil och får inte göra plötsliga utflykter som skapar trassel.
Paravanen ska vara så lätt som möjligt.

FINESSER SOM UPPSKATTAS: (gäller mest de större) Utlösningskraften som är inställbar. Att paravanen kan ställas in för sidgående.

Alla paravaner har ett visst djupgående inbyggt i sin konstruktion.
Djupgåendet kan sedan påverkas inom ett begränsat intervall med
olika släplängder. Valet av en paravan för fiske på ett specifikt djup
ska stå i proportion till dess storlek och nominella djupgående.

  Som exempel är det olämpligt att tackla en stor Dipsy Diver för fiske på 5 meters djup och en Kuusamo 33 g för fiske på 8 meters djup.
"Dipsyn" skulle kräva en släplängd på cirka 10 meter och generera ett släpmotstånd som inte står i proportion till det djupgående man får. "Kuusamon" skulle behöva dras bortåt 100 meter bakom båten för att gå ner till 8 meter.

Paravaner för måttliga djup.
Alla paravaner har ett lämpligt djupområde som ger rimliga linlängder
och släpmotstånd som står i proportion till djupet som presteras. För
att få ett heltäckande sortiment så behöver man ett antal paravaner.
Principen bör vara att vid normal släplängd (ca 45 meter) så skiljer det
cirka 2-3 meter i djupgående mellan typerna i sortimentet.

Bild laddas...

Wiggler 30 g
3 m*
Kuusamo 33 g
5 m*
Kuusamo 70 g
7 m*
Kuusamo 90 g
10 m*

*) Djupgående vid cirka 45 meter släplängd. På det här sättet får man ett sortimet med rätt skillnad i djupgående mellan typerna och det är lätt att systematisera. Med ändring av släplängden kan man sen få paravanerna att gå på andra djup. Kortar man av släpen lika mycket på alla, så går paravanerna grundare och vise versa, men djupskillnaden mellan paravanerna blir ungefär densamma.

Tackling.
Paravanen ska förses med en tafs till betet som den drar. En för kort
tafs hämmar betets rörelser. En för lång tafs blir ett problem i det
ögonblick som fisken ska håvas. Den lämpliga längden ligger någonstans
däremellan och brukar av praktiska skäl väljas till avståndet mellan
spötopp och rulle.
Vad det gäller tafsens tjocklek så råder här samma problem som med
lockblänken, laxen får någonting tungt att rycka emot. Generellt så bör
tafsen vara grövre än huvudlinan.
När paravanerna börjar bli så tunga som 70 g och mer så ligger
lämpliga dimensioner på 0.50-0.60.

DET TUNGA ARTILLERIET FÖR PARAVANFISKE NER TILL 25 M:
Dipsy Diver , Pink Lady, Slide Diver, mm.
Det här är en egen klass av paravaner med särskilda krav och egenskaper.
De här stora paravanerna genererar ett så stort släpmotstånd att de
kräver kraftigare spön och är mycket tunga att veva in i trollingfart.
Det är obligatoriskt med en utlösningsmekanism som kan lösas ut av
fiskaren när man vill ta upp betet under trolling för kontroll eller omtackling.
För att det här ska fungera praktiskt så måste utlösningmekanismen kunna
justeras till den kraft man vill. Ett bra utgångsläge är 1.5 kg.
Den här typen bör tacklas med tafsar på 0.60-0.70 och dessutom förses
med en speciell ryckdämpare, en s k "snubber".

Dipsy

En av dom populäraste typerna är Dipsy Diver. "Dipsyn" finns i flera
storlekar och kan förses med en extra ring för större djupgående. Utlösnings mekanismen kan justeras och man kan även justera Dipsyn att skära något
i sidled. Djupgåendet regleras med släplängden och kan då för den största
typen med rimliga linlängder varieras mellan 15 och 25 meter.

STÄLLD I LÄGE 2 SIDGÅENDE OCH MED RINGEN MONTERAD
GÅR EN "DIPSY 1" PÅ FÖLJANDE DJUP
SLÄPLÄNGD DJUP
30 m/100 fot
15 m/50 fot
45 m/150 fot
18 m/60 fot
60 m/200 fot
22 m/73 fot
75 m/250 fot
24 m/80 fot

 

"DIPSY 0" MED RINGEN MONTERAD OCH LÄGE 2 SIDGÅENDE
GER FÖLJANDE RESULTAT.
SLÄPLÄNGD DJUP
30 m/100 fot
12 m/40 fot
45 m/150 fot
14 m/46 fot
60 m/200 fot
17 m/56 fot
75 m/250 fot
18 m/60 fot

Mätningarna är gjorda med spötoppen cirka 1 meter över vattenytan.
Står spötoppen högre så skär linan vattnet X antal meter längre bort.
Detta X antal meter ska då i så fall läggas till släplängden för att tabellen
ska stämma.

X

Det vanligaste är att "Dipsyna" dras direkt från båten. Det är då lämpligt att ställa Dipsyn för sidgående då risken att linor trasslar in i varandra blir mindre. Bild laddas...

Att dra Dipsy med Planer Board är lite knepigare. Drar man
paravanen långt ut mot Planern så löser Dipsyn ofta ut i en sväng.
Lösningen blir att man ställer in Dipsyn på en hårdare utlösning men
i gengäld kan det bli svårt att ta in Dipsyn för kontroll då den blir svår
att lösa ut. Man ska räkna med att svängradien måste hållas större om
man drar en Dipsy på planer, framför allt om den dras långt ut på planerlinan.
Att fiska med stora paravaner är precis som att fiska med alla andra specialredskap. Det tar ett tag att lära sig redskapet och dess begränsningar
men det är väl det som trolling till stor del handlar om, att kunna hantera
redskap. Ju fler redskap man behärskar desto större möjligheter har man
att tackla olika fiskesituationer.

  Stora djupparavaner är definitivt ett redskap som det lönar sig att kunna.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se