Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.6:


VI TITTAR PÅ LOCKBLÄNKEN...

 

 

Lockblänken är en mycket speciell typ av fiskeredskap. Blänkena i sig är helt otänkbara som beten. Inom metet använder man sig av mäskning enbart i syfte att locka fisk till fiskarens närhet. Man kan säga att lockblänken har samma uppgift men att "reklamen" som riktas till fisken nu istället siktar in sig på fiskens syn och hörselorgan.

Fiskens sinnen
Synsinnet kräver ingen särskild beskrivning då den påminner mycket om vårt. Omgivningen däremot påverkar förutsättningarna att se under vattnet och detta måste man ha med i beräkningarna. (Se lektion 3 om färger.)
Vatten är till skillnad mot luft ett mycket tätt medium. Ljud och rörelser har helt andra möjligheter att fortplanta sig i vatten. Som definition är ljud en vågrörelse i mediet luft, vatten eller annan materia. En tung lastbil som passerar en bit bort kan kännas som vibrationer i marken och luften, men den behöver inte höras. Vi uppfattar den med vår känsel istället, eftersom vårt hörselorgan inte kan uppfatta så låga frekvenser.

Ljud

Det vi kallar för ljud är sådant vi kan uppfatta med våra öron men
begreppet är vidare än så. Allt som rör sig i vattnet skapar en
vågrörelse som kan uppfattas om man har ett organ som kan registrera
vågrörelsen. (=ljudet). De flesta fiskar har två organ för "hörsel".
Ett organ i huvudet för dom högre frekvenserna som vi till vardags
kallar för ljud. Sidolinjen för de mycket låga frekvenserna som vi inte
kan höra men ibland kan känna när de är extremt starka.
Fisken har alltså ett mycket avancerat organ i sin sidolinje med
vilkens hjälp fisken kan uppfatta rörelser i vattnet som skapas av en
simmande fisk eller ett drag. Jag beskriver inte detta omfattande
ämne mer än så här.
Det räcker för oss som fiskare att konstatera att fisken med hjälp
av sin sidolinje kan uppfatta och riktningsbestämma andra fiskar
(eller beten) som simmar i vattnet. Är simrörelsen kraftfull så kan
fiskar enligt undersökningar uppfatta detta på tiotals meters avstånd.
Idén med lockblänken är att just skapa ljud. Ljud bär långt i vattnet
men det gäller att blänkena används rätt för att det ska fungera.

 

Dodger
En dodger känns igen på att plåten alltid är rak. Fram och bakända är skålade. Om man syftar med en linjal längs dodgern på mitten så ska plåten vara spikrak mellan fram- och bakskålning. Är den inte det? - Justera.
Dodgers arbetar efter principen att alstra ett kraftigt simljud som ska väcka nyfikenheten hos en fisk som hör den på håll.
Dodger

Detta skall sedan förstärkas av blänket från dodgern när fisken får den
i sikte. Dodgern ska simma med en kraftfull vickande rörelse med distinkta vändningar.
Rörelsen ska ge ett intryck av kraftfulla slag åt höger och vänster
och inte av ett ormlikt ålande eller svajande.

Action

  Tre faktorer har avgörande betydelse för dodgerns funktion. FARTEN, BETET SOM DEN DRAR och TAFSLÄNGDEN.

FARTEN är inte så mycket att göra åt, den är inbyggd i dodgern och
det är bara att anpassa sin trollingfart (och dom andra betena) till dodgern.
För det mesta fungerar dodgern bäst ca 0,1-0,2 knop under den fart då
den börjar spinna. (ställer hårda krav på rorsmannen). Vanligen ligger dodgerfarterna runt 2 knop eller strax under.
BETET SOM DODGERN DRAR. Här är det mycket lätt att göra
misstaget och döda dodgern i sin ambition att hänga på det "bästa".
De normalstora och populäraste laxbetena är nästan alltid för tungdragna
för en dodger. Lägg dina favoritbeten som stackers nära dodgern istället
och välj ett bete till dodgern som passar utan kompromisser. Beten av
typen "Jack Rapid" och "Grizzly" låter dodgern leva och fiskar bevisligen
bra ihop med lockblänken. Används vanliga drag så bör de vara av den
minsta sorten.
TAFSEN mellan dodgern och betet överför dodgerns rörelse till betet.
Kort tafs, ca 1,5-2,5 gånger dodgerns längd ger bra liv åt betet bakom
som brukar passa den energiska uppväxarlaxen. Längre tafs, ca 2,5-4
gånger dodgerns längd ger ett lugnare och mera lättfångat bete, som
kan vara bra i mycket kallt vatten och lata storlaxar.

Tafs

Tafsen påfrestas hårt då laxen får en tung dodger att rycka mot.
För mindre dodgers bör tafsen vara minst 0,50 tjock, ännu grövre
för de stora.
Även tafsen bromsar dodgern. Dogern simmar kraftfullast med en
kort tafs.På grund av sin simrörelse strävar dodgern uppåt. Därför är
den maximala släplängden högst ca 5 m. Risken finns annars att
dodgern fångar andra linor ovanför.

Flasher
Flashers skiljer man från dodgers genom att flashern har böjar. En flasher är ett roterande lockblänke som till skillnad mot dodgern även finns i plast.
Flasher

Fördelen med plast är att blänket håller sin form och behöver aldrig justeras.
En plåtflasher kan enkelt justeras till önskad gång. Utgångsläget är att
framböjen ska vara lite mindre än bakböjen. Justeringen sker enklast med
ändring av bakböjen.
Själva teorin bakom flasherns rörelse sägs vara att den ska imitera
en lax som slår med sin stjärt i ett stim av småfisk. Laxen "hör" flashern
i tron att någon artfrände piskar ett stim och skyndar sig till kalaset är
det tänkt.
Precis som med dodgern får man inte överbelasta med för tungdragna
beten. Om flashern är överlastad så får man en jämn och konstant
rotation som fiskar sämre.

Tail kick

I flasherns rörelsemönster ska det ingå en s.k. "tail kick". Under varvet
så skall rotationen nästan stanna av ett ögonblick med ett ryck i linan.
Detta inträffar ca kl 7 eller 5 varje varv beroende på rotationsriktning,
detta är tail kicken. För bästa resultat så ska flashern rotera långsamt
(ca 1 varv/sek) med en rörelse som får flashern att se tung ut och med
tydliga tail kickar. Lyckas man sedan hålla en fart där flashern byter
rotations riktning ofta och emellanåt bara vobblar, så har man fått orytmik
i rörelsen som borde intressera fisken än mer.
Flashers arbetar bäst i något högre farter än dodgers, ca 2-2,5 knop
och tafsarna bör vara ett par decimeter längre. Den optimala farten är
bara aningen över den fart där flashern börjar rotera.
Den maximala släplängden för metallflashers är mycket längre än för
dodgers. Stora plastflashers däremot, typ "Hot Spot" stiger kraftigt om
dom slutar rotera och bör därför dras på kort lina.
I övrigt så hanteras och tacklas flashern enligt samma riktlinjer som
dodgern.

Busväder
I kraftig sjögång kan det vara nästan omöjligt att hålla en bra dodgerfart.
Flashers har en något större farttolerans och lämpar sig därför bättre
i hårt väder, och med en flasher kan man hålla något högre fart som
underlättar. Om vädret är så tufft att det inte går att hålla en fart där
blänkena fungerar bra så är det i så fall bättre att låta bli blänkena helt.

Busvader

Farter
Exempel på några bläken som jag och vänner till mig provat. Som
vanligt får man inte ta värdena för absoluta faktum. Tacklingarna varierar.
Med andra beten och tafsar får man andra värden. Framför allt så varierar
åsikten om vad som är en fiskande rörelse. Det här är enligt mina personliga
kriterier och ska bedömas med utgångspunkt från det.

D=DODGER.   F=FLASHER FART. (GPS)
D / Sep's 9.5 cm
Cirka 1.5 knop*
D / Jensen 00
Cirka 1.7 knop*
D / Jensen 0
Cirka 1.8 knop*
D / Jensen 2
Cirka 2 knop*
D / Les Davis 0
Cirka 1.8 knop*
D / Les Davis 1
Cirka 2 knop*
D / Les Davis 2
Cirka 2.2 knop*
D / Gold Star 1
Cirka 2.4 knop*
D / Gold Star 2
Cirka 2.5 knop*
D / Red Eye 43
Cirka 2-2.6 knop***
D / Red Eye 44
Cirka 2.8-3 knop*
F / ABE N AL 8'
Cirka 2.3-3 knop**
F / ABE N AL 10'
Cirka 2.3-3 knop**
F / Hot Spot 11'
Cirka 2-3 knop***
F / Silver Horde Double BB 10
Cirka 2-2.6 knop***

*) Typisk fart med lätt bete i matchande storlek, typ Grizzly eller miniflutter.
**) Fartintervall. Blänket kan enkelt justeras till någon av dessa farter.
***) Fartintervall. Olika farter som kan uppnås beroende på bete och tafslängd.

 

Generellt om blänken
Blänken fiskas mest med djuprigg på de djup där ljuset är svagt. De mindre
blänkena används mest på moderata djup och de största vid riktigt
djupfiske på 30 meter eller mer. Det handlar om att finna en bra balans för
varje situation, att locka fisk från håll men inte skrämma bort den när
den får redskapet i sikte. Lockblänken arbetar med principen att de skall
"höras" mycket längre bort än vad som är möjligt att se i vatten. Detta
förutsätter att blänket har en gång som är rätt.
När man fiskar med lockblänken så är det ganska vanligt att fisken
istället tar ett annat bete som är inom synhåll från blänket. Lockblänket
drar fisk till redskapet men det är inte alltid som fisken tar betet på
själva blänket även om det egentligen var blänket som lockade fisken
till platsen.

  Fiske med lockblänken är ett lagarbete mellan blänket och doe andra betena.

Räkna med att det tar ett tag att justera in ett blänke. Olika typer
av blänken skiljer sig en del från varandra och kräver lite olika farter
och tacklingar. Det är bra att använda sig av ett begränsat sortimet
på kanske max 5-6 typer med i förväg utprovade beten och tafsar.

  Fartdiciplin är en förutsättning för fiske med blänken.

Anteckna vilka farter du har justerat blänkena till och med vilka beten.
Skaffa dig tillförlitliga metoder att observera och kontrollera båtens fart
med. (Se lektion 1).
Att kunna fiska framgångsrikt med lockblänken ställer högre krav på
fiskaren. Att ha blänken på släp kräver en högre koncentration i
körningen och ett större engagemang av fiskaren. Detta måste man
räkna med och acceptera som en nödvändighet för ett framgångsrikt
fiske med blänken.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se