Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.5:


REDSKAPSTEKNIK. Fiske med djuprigg...

 

 

BEROENDE PÅ HUR och var du tänker fiska så kompromissar du mellan följande egenskaper vid val av redskap.

DJUPRIGGEN ÄR DET enda redskap som är praktiskt användbart vid fiske djupare än 25m. I intervallet 10-25m kan en Dipsy Diver vara ett bra komplement eller alternativ till djupriggen.

Skillnaden mellan dom här två redskapen är att djupriggen har ett sänke vars tyngd drar ner betena till fiskedjupet. Sänkets vikt
varierar mellan 2-9 kilo beroende på fiskedjupet. Sänket behöver
en egen vire och ett don för att hantera sänket.
Stora djupparavaner typ Dipsy Diver består i princip av ett höjdroder som drar ner redskapet med hjälp av vattenmotståndet.
Mer om Dipsy en annan gång.

Djupriggar finns i ett antal storlekar och utföranden. Skillnaderna mellan riggarna består generellt av följande egenskaper:  Lätta riggar för insjöfiske och måttliga djup.

  Medeltunga riggar för djupare fiske.

  Dom kraftigaste riggarna med eldrift för det djupaste fisket med tunga sänken.

  Långa bommar hjälper till att hålla isär redskapen. Trassel och linor i propellern blir en ökande risk ju djupare man fiskar.

 

Bild laddas...

Problemet vid djupriggsfiske är följande:
När redskapen dras igenom vattnet under trolling så bromsar
vattenmotståndet mot vire och linor. Ju djupare man fiskar och ju fortare
man kör desto större blir vattenmotståndet. Resultatet blir att vire och
sänke släpar mer bakom båten istället för att befinna sig rätt under
båten som är det bästa.
Ju djupare man fiskar desto tyngre sänke behövs för att få en
acceptabel vinkel mellan vire och vattenyta. Tyngre sänken kräver
kraftigare vire och kraftigare riggar.

I 2,5 knops fart är följande vikter praktiska:

Ned till 15 meter djup minst 3,5 kilo.

Ned till 25 meter djup minst 5 kilo.

I 2 knops fart är följande vikter praktiska:

Ned till 30 meter djup minst 5 kilo.

Ned till 45 meter djup minst 7,5 kilo.

Som framgår så blir vikterna ganska höga vid fiske på större djup.
Djupfisket kräver alltså ganska rejäla djupriggar.

 

-Måste jag välja "värstingriggen" med 8 kilos sänken för att få lax?
Både ja och nej. Tänker du fiska efter lekvandrande lax under vår
och försommar så räcker det med lätta grejor och sänken på ca 4 kilo
eftersom lekvandrarfisket bedrivs mestadels på djup från 15 meter
och grundare.
Tänker du även att fiska efter uppväxande lax under sommar, höst
och vinter så bör du ha kapacitet att kunna fiska ned till 30 meters
djup, ibland ännu djupare.
Ditt maximala tänkta fiskedjup bestämmer hur tunga sänken du
behöver, sänket i sin tur avgör hur kraftig djupriggen måste vara.

Riggslap

Tackling, att bygga riggsläp...
Hur man bygger upp sitt riggsläp finns det många idéer om.
(Hur betena ligger i förhållande till varandra brukar benämnas "släpmönster").
En del bygger en trappa av beten, andra stackar betena i linje o s v.
De flesta är ändå ganska överens om att betena ska befinna sig inom
synhåll från varandra och därigenom samarbeta. Grundprincipen är att djupskillnaden mellan betena inte får vara mer än max 3 meter och
avståndet mellan två beten inte ska vara mer än vattnets siktdjup
(ca 5-7 meter).

 

Släplängden (avståndet mellan utlösare och bete) väljs LÅNG eller KORT
LÅNG: Minst 30 meter när betena fiskas grundare än ca 12 meter.

Båten är ur sikte för laxen när betet passerar. Dodgers strävar uppåt och kan inte fiskas på så här långa släp.

Ju längre släp desto svårare är det att kontrollera hur betena hamnar i förhållande till varandra.

KORT: Ca 1-10 meter när betena fiskas djupare än ca 12 meter.

På kort släp har man god kontroll över hur betena hamnar i förhållande till varandra. Dodgers kan användas. Betena får en kraftfull gång.

Korta släp kan bara användas vid djupare trolling eftersom laxen störs av båten.

Normalt tacklar man två eller tre spön per djuprigg. Första spöet kopplas till en fast linutlösare vid sänket och dom följande spöna kopplas till viren med s k "stackers". Själva utlösaren ska helst vara kopplad till stackern eller sänket via en lina på ca 0,5-0,7 meter av två anledningar. (se detalj 1 till höger) Detalj 1


1. Påslag och små fiskar indikeras av spötoppen som inte skulle synas om linutlösaren monteras stumt.

2. Förebygger linbrott. Linan behöver inte glida i utlösaren när den sträcks vid napp.

Några viktiga detaljer
Linan mellan spö och utlösare ska spännas ganska hårt, linbukten ska
vara minimal. Är inte linan spänd så glider linan en bit i utlösaren vid
napp och kan brinna av.
När spöet är spänt och linan lagom sträckt så ska du lossa slirbromsen
så mycket att rullen nätt och jämnt håller lina. När laxen nappar så ska
rullen ge lina direkt. Laxen ska få göra sin första rusning rakt bakåt och
ut ur släpet. Är bromsen för hårt ställd så tvingas laxen rakt upp bakom
båten, mitt bland alla linor och redskap.
Vid djupfiske brukar man använda sig av någon form av
lockblänken.

 

Vanligen placeras lockblänket längst ned på den djupaste av djupriggarna eller en längst ner på varje rigg. Sedan stackas betena i form av en trappa upp från blänket. Höjdskillnaden mellan varje bete är ca 2,5 meter och släplängden ökas med ca 3 meter för varje bete i förhållande till betet närmast under. Detalj 2
Här är naturligtvis fältet fritt för experimenterande och nya idéer.
Lockblänken finns av två huvudtyper, dodgers = vobblande och
flashers = roterande. Dom flesta dodgers har sin ideala fart i
intervallet 1,7-2,1 knop och flashers några decimaler mer, ca 2-2,5 knop.
Tafsen mellan blänke och bete brukar väljas 1,5-3 gånger blänkets längd.
(se detalj 2 ovan)
En generell regel vid fiske med lockblänken är att deras funktion som
lockare blir förstörd om dom belastas med för tungdragna beten.
Blänken fungerar bättre ju lättare betet är. Mer om blänken en annan
gång.

Viktigt att fiska på rätt djup
Vid laxfiske är det helt avgörande att fiska på rätt djup. Under vår och
försommar då temperaturskillnaderna inte är så dramatiska så kan det
djupområde som håller lax spänna över ett ganska stort intervall.
Fisket är då inget precisionsjobb. Det laxförande skiktet spänner ofta
över mer än 10 meter och ligger nära ytan.
Gradvis när våren övergår i sommar förflyttas det laxförande skiktet
djupare och blir smalare.
Som värst kan det laxförande skiktet ligga runt 40 meter djup och
spänna över bara ett par meter. Nu börjar vi tala om prickskytte där
målet 40 meter under båten inte får missas med mer än 2-3 meter.
Det djupfel som virelutningen och virens buktning orsakar blir tillräckligt
stort för att missa målet helt om man inte räknar med den.

 

En tabell med olika farter och alla vikter är ett jättejobb som jag avstår ifrån. Här är i alla fall ett exempel som ger en uppfattning om felets dimensioner.
FART = 2 KNOP, SÄNKE = 6 KILO.
Utlagd vire längd

15 meter (50 fot)30 meter (100 fot)45 meter (150 fot)

60 meter (200 fot)

===

=

Verkligt djup.

14 meter (46 fot)28 meter (93 fot)42 meter (139 fot)

54 meter (178 fot)

 

Ta inte siffrorna för absoluta faktum. Bara ett par decimalers fartändring förändrar värdena en hel del, särskilt på dom djupare värdena. Sen påverkar sänkets form, virens diameter, antal spön m m så egentligen bör man göra egna mätningar på sina redskap för att få exakta värden. Men å andra sidan så räcker det med en precision på ca 2 meter, så man kommer nog långt med uppskattade justeringar av värdena i tabellen ovan.
För det mesta är djupfelet inget större problem. Fick du napp på XX virelängd så är det bara att lägga ut på samma virelängd igen, vad det absoluta djupet var är faktiskt sekundärt.
Däremot om du ska prickskjuta på ett djup som du mätt ut med lodet så måste du kunna korrigera virelängden så att betena hamnar där du önskar.

 TIPS! SankeSärskilt vid sjögång bör man ta upp redskapen minst en gång varje timma. (Stackers gnager på viren, tacklar man om så hamnar stackern på ett nytt ställe.) Montera en 150 mm gummiring (VVS o-ring) mellan sänke och vire så skonas redskapet från ryckar och vinandet från viren minskar ordentligt.
En gummiring med 6-7 mm godsdiameter passar bra för 5 kilo sänke. Använd en liten karbinhake med minst 4 mm godsdiameter mellan vire och gummiring eller sko klenare gods med slang så att gummit inte skärs av.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se