Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.4:


REDSKAPSTEKNIK. Fiske med plannerboard...

 

 

BEROENDE PÅ HUR och var du tänker fiska så kompromissar du mellan följande egenskaper vid val av redskap.

1. Planerns dragkraft Bestämmer hur många meter lina den orkar hålla över vattnet som i sin tur avgör maximal släpbredd

2. Storlek Att kunna stuva och transportera redskapet

3. Pris Naturligtvis styr även ekonomin ditt val.

  Tycker du att punkt 1 är viktigast välj en planer board, är 2 och 3 viktigast passar en spöparavan bättre.

SPÖPARAVANER
Spöparavaner av typ "Willie" och "Yellow Bird" är mycket stuvbara och ett billigt alternativ. Du behöver en paravan per spö.
Det är inte möjligt att uppnå samma släpbredder som med planerboard. Särskilt i sjögång tenderar spöparavanerna att falla långt bakåt. Spöparavaner drar hårt i linan under fisket och kräver i regel kraftigare spön. Det går inte särskilt bra att dra tunga beten och djupparavaner.
Yellowbird


Den passar bra för fiske i små och trånga vatten eftersom
det går relativt snabbt att ta in redskapet om trafiken
plötsligt blir ett problem. Det går alldeles utmärkt att fiska
östersjölax med spöparavan. Det vanligaste sättet att
tackla en spöparavan är att den bakre haken hakas om
linan och sedan nyps linan i linutlösaren. Meningen är
att linutlösaren ska lösa ut vid napp och sedan ska
paravanen glida fritt på linan i den bakre haken.
En liten komplikation är att sjögången ofta kräver
att utlösaren ställs ganska hårt vilket för med sig att
mindre fiskar inte får utlösaren att lösa ut. Vid fiske
med spöparavan bör man sträva efter att få spötopparna
så högt över vattnet som möjligt.

PLANER BOARD
Du behöver förutom pulkorna även en mast och ett antal linutlösare. Redskapstypen lämpar sig bäst i öppen sjö utan för mycket trafik då
den totala bredden på släpet blir uppåt 100 meter och den praktiska
svängradien minst ett par hundra meter.

Att fiska med planer board
Att fiska med en planer board kräver en viss diciplin och ordning. Hur
man riggar kan skilja en hel del men några grundprinciper bör man
hålla sig till så att man slipper lära sig allt den hårda vägen.

BILDTEXT:
För att MINSKA RISKEN för linbukten att haka i ett annat bete vid napp så bör man ordna på följande vis:

- Lina för bete 2 skall helst inte vara längre än linan utanför (lina 1).- Bete på lina 2 ska inte gå grundare än bete på linan utanför (lina 1).- Lina 2 skall ligga under linan ut till utlösare för linan utanför (lina 1).

- Nästa lina, lina 3 följer samma regler mot linan närmast utanför, o.s.v...

Avståndet i sida mellan betena får vara ner till 2 meter om betena går på
olika djup. Maxavståndet i sida mellan betena bör inte vara mer än 2 x
siktdjupet annars får du "luckor" i redskapet, vanligen är siktdjupet 5-7
meter i Östersjön.
Släpp inte ut lina 1 ända ut till pulkan. Utlösaren måste kunna glida
utåt ett par meter när linan sträcks vid napp. Risken finns annars att
linan brinner av mot utlösaren. Ha inte för vana att rycka loss linan
från utlösaren när du tacklar av, det här blir åt fel håll för utlösaren
som glider med och linan brinner lätt av eftersom man måste snärta.

En planer kan justeras vid behov
På en mariestadspulka gör man det med längdförhållandet mellan främre och bakre linan på pulkan. Korta av den bakre linan för att öka dragkraften i pulkan. Bakre linan är för kort om pulkan inte glider bra utan biter fast i sjön och hasar på tvären emellanåt. Justera i steg om 1 cm i taget.
Mariestadspulka
En fjädervåg är bra att kolla dragkraften med så att du ser om
justeringen ger verkan och att vänster och höger pulka blir lika.
En dragkraft på 3-5 kg brukar vara lagom. Det finns "trimsatser"
att köpa i form av special kölar som höjer dragkraften i pulkan.

Linutlösare för planerboard
Linutlösare för planerboard finns med olika hårdheter och kan t ex
vara gula, svarta eller röda. Röd är hårdast och gul svagast.
Den gula lämpar sig bäst för insjöfiske och fiskar upp till ett par kilo,
svart och röd för östersjölax. Av en utlösare ska du kräva följande.
Utlösaren ska kunna anslutas till och från planerboardlinan med en
hand och utanförliggande spöns linor ska inte kunna fastna i den.

Linutlosare

Generella tips
I allmänhet gäller att ju lugnare väder desto längre från båten ska
betena, långa släp och linorna långt ut mot planern. Dom flesta kör
med släplängder mellan 30-70 m. I hårt väder är fisken inte lika skygg
och kan fångas närmare båten, korta av alla längder så blir körningen
lättare och effektivare.
På lovartsidan av båten kan det ibland vara svårt att få lina och
utlösare att glida i motvind mot planern, dra då ner planerlinan i vattnet
så tar sjön tag i linan och hjälper till.

Att fiska med planer board
Syftet med redskapet är att sprida betena i bredd och att därigenom
täcka av mer vatten. Själva släpet kan formas antingen organiserat
eller oorganiserat. I ett oorganiserat släp läggs betena ut utan någon
särskild plan och längderna på linorna blir på känn. Att kunna organisera
ett släp kräver att man på något sätt har kontroll över linlängderna med
en meters noggrannhet.
På kort sikt ger båda metoderna ungefär lika mycket fisk. På längre
sikt vinner ett organiserat släp. Fördelen med ett organiserat släp är
att man har en bra kontroll på vad man gör och därmed är det lättare
att dra slutsatser av resultaten och utveckla sitt fiske.

Organiserat släp
Förutsättningen för ett organiserat släp är rullar med räkneverk, längdmärkta linor eller att man räknar slag på rullens linspridare. Själva organisationen kan göras med tre olika målsättningar eller en kombination.
Max 3 m

  1. För maximal täckning i djup och bredd då man söker fisk.

2. Kraftsamling på ett specifikt djup.

3. Att betena samarbetar på något sätt då fisken är svårflirtad.

Spridningen kan maximeras i bredd om man vet fiskedjupet för dagen.
Betena läggs då på linje med ett avstånd på 2 x siktdjupet i sida
mellan betena.
Söker man rätt fiskedjup sprider man maximalt i höjd med hjälp av
blyvikter och djupparavaner. Djupskillnaden mellan betena bör då
inte vara mer än maximalt 2-3 meter då fisken alltid jagar uppåt och
ogärna stiger mer än ca 3 meter även om den ser betydligt längre.
När fisken är svårflirtad kan man "spela teater" för fisken där varje
bete ges en egen roll i komplotten.

Idén kan vara tex följande...
Ett stort maximalt synligt och bullrande bete i sällskap av flera mindre
godsaker. Lockmedlet som drar till sig fiskens uppmärksamhet är ofta
någonting som är otänkbart som bete. Det vanligaste är lockblänken
som dodgers, flashers eller extremt stora drag.

Blanken

Det typiska för lockarna är att dom har en mycket kraftfull gång och
alstrar ett rörelseljud som uppfattas av en fisk på tiotals meters avstånd.
Lockaren sällskapar sedan med beten på högst 2-3 meter avstånd bakom
och över lockaren.
Dom små och diskreta betena som själva inte drar fisk från avstånd
upptäcks av laxen som försiktigt glider in bakifrån för att kolla in
lockblänket. Dom godsaker som serveras i lockarens närhet bör vara
av mycket varierande karaktär, stort, smått, livligt, lugnt osv.
Förhoppningsvis passar något för en lax som bara vill titta men
egentligen inte tänkt sig att äta.

Exempel stim...
 
BILDTEXT:
Bilden beskriver ett exempel på stim med dodger och djupparavaner draget av planer board. Som exempel kan det djupaste betet dras av en Kuusamo 90 paravan, nästa av en Kuusamo 70 och den översta av en Kuusamo 33.
Om släplängden är 50m så går det djupaste betet på ca 10m, nästa på ca 7 meter och den grundaste på ca 5m. Avståndet i längd kan vara 2-5 meter mellan varje bete och i sida så nära som möjligt, dvs omkring 2m. Tafsen mellan bete och paravan bör vara ca 1,5 meter 0,50 lina, med tung paravan och dodger minst 0,60 lina.

Brist på ljus på större djup
Att låta beten samarbeta på det här sättet är "standard" inom
djupriggsfisket. När det gäller djupriggsfiske så tampas man med
bristen på ljus på dom större djupen. Det löser man med ett stim
av beten och ett lockblänke.
Napp!
Att bygga stim på planerboard är inte särskilt vanligt och kanske inte ens nödvändigt men kan vara ett knep att ta till om fisken inte vill hugga. Ett annat tillfälle där metoden kan hjälpa är när sikten i vattnet är dålig och när dagsljuset är mycket svagt. Utöver betena på planern kan man ha beten på släp rakt bakom båten. Personligen har jag dåliga erfarenheter av detta.
För det första är det nästan regel att dom trasslar in sig i linan om det nappar på ett annat spö. För det andra så nappar det sällan på spön rakt bakom båten när det gäller Östersjölax. Har du spön "över" så lägg dom inte på släp bakom båten för där är dom bara i vägen och skapar bekymmer vid napp.

När det NAPPAR!
Vid napp så gäller det först att få fisken ut ur släpet. Är bromsarna ställda på max 1-1,5 kg så brukar fisken oftast rusa rakt bakåt och ut ur släpet. När fisken är utanför släpet så svänger man båten i medvind eller sidvind och sänker farten en aning.
Vid det här laget borde man ha fått en uppfattning om vad som sitter på kroken. För mindre stridbar fisk kan man ta risken att bara rensa upp en gata i släpet. Man släpper då linorna längre ut från båten och tar in fisken när den är i läge mitt i gatan.
Fisken ska tas in snabbt till båtens närhet där den tröttas på kort
lina. Fördelen är att man tjänar mycket tid som kan vara avgörande
om man ska hinna tillbaka och ha chans på en lax till på samma ställe.
Den här metoden fungerar bäst med båten i rörelse på nästan
trollingfart. För starkare fiskar behöver man ta upp alla redskap. Först
när alla redskap är uppe kan man sänka farten och ev. stanna båten
om man behöver men det är inte att föredra. Drillning av stridbar fisk
görs helst med båten i rörelse på lägsta fart.

En fiskedags taktik.
I praktiken brukar en fiskedag delas in i följande faser.

  Att lokalisera fisken för dagen och dess vistelsedjup.
Fisket startas på en plats grundad på någon förhandsinformation, ju färskare desto bättre.
"En bra underrättelse verksamhet före fisket är det bästa betet". "Bäst före datum" på informationen gäller bara tills vinden ändrar sig.
Fisket startas med spridning runt det djup och plats som verkar bäst grundad på förhandsinformationen. Uteblir resultatet sprider man mer i djupled och kör repriser över dom platser där något intressant visade sig på lodet.

Kraftsamling på het plats och djup.
Efter första indikationen på fisk placerar man ett bete till på aktuellt djup på den andra planern, gardera med dom övriga betena någon meter över och under.

Nästa mål är att finna det bästa betet och färgen*
För varje ytterligare indikation på samma djup placerar man fler beten på detta djup. Det är otaktiskt att byta till likadana beten på alla efter första nappet, behåll en viss variation. Efter fler napp kan man börja dra slutsatser och toppa betessortimentet.
Är du övertygad om att det finns fisk utan att du får något (någon annan får) så börja inte med att omsätta hela tackelboxen, andra faktorer betyder mer. Plats, djup och fart
** i nämnd ordning.
Laxen är inte direkt någon stimfisk men förekommer ofta i par eller små grupper, efter ett napp är det alltid lönt att fiska av området mera noggrant, skynda tillbaka till platsen eftersom laxen är i ständig rörelse.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

*) Se lektion 3 om grundprinciper för färgval.

**) Se lektion 1 angående den ideala farten för ett bete.

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se