Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.3:


FÄRGER, ALLA DESSA FÄRGER... BEHÖVER MAN ALLA?

 

 

Färgutbudet är nära på obegränsat. Behöver man alla? Självklart inte, men ett genomtänkt sortiment för olika situationer skall man ha. De framgångsrika har alltid en anledning till sitt färgval och det är inte så mycket hokus pokus om man vet varför.
Framför allt så vill jag med denna artikel belysa att färgval inte ska baseras på hur färgen ser ut vid ytan om betet fiskas djupt.

  Några tankar ska ägnas åt färgens fysikaliska möjligheter att överhuvudtaget framträda på aktuellt djup.

Det måste poängteras att vattnets kvalitet varierar mycket från plats
till plats och från årstid till årstid. Det jag beskriver här ska ses som en vägledning som ska justeras till rådande vattenfärg och siktdjup på platsen.
Jag vill också förtydliga att min beskrivning bara syftar till att genom färgval skapa bästa förutsättningar för fisken att upptäcka betet.
Färg är det medel vi har att tackla olika ljusförhållanden med. Det handlar inte så mycket som många tror om vad fisken gillar utan mer
om vad som syns på olika djup och under olika väder.
Den andra faktorn, fiskens tillfälliga humör, smak och invanda personliga preferenser kan ibland skapa lite förvirring i vad som är en gångbar färg men hamnar ändå ganska sällan i direkt konflikt med
färgval för bra synlighet.

Färgens primära uppgift är att betet ska synas bra
Ett faktum är att dagsljuset filtreras på färger under sin väg igenom vattnet. För att en färg ska synas så måste den färgen finnas i det påfallande ljuset.
Redan efter några meters färd igenom vatten är den röda komponenten i ljuset så starkt reducerad att röda detaljer upplevs som mörka. Ju djupare desto grönare och svagare blir ljuset.
Succesivt med ökande djup faller allt fler färger bort. Gult är med ner till ca 10-20 m och djupare än så består ljuset nästan uteslutande av grönt med inslag av blått.
I praktiskt fiske betyder detta att rött är rött bara nära ytan och blir mörkt till svart på större djup, för att den röda komponenten i ljuset fattas på stora djup.
Gult syns fortfarande väl på 10 m men vid ca 15 m börjar gult att mörkna. Ett vitt bete får den färg som det påfallande ljuset har (vitt reflekterar alla färger). Ju djupare desto mer grönt blir det vita betet.
- Ok, visst får man ibland fisk med röda beten på stora djup, men då är inte den röda färgens förtjänst. Det hade nog gått precis lika bra (eller dåligt) med svart.
När vi nu ändå pratar om rött så är det intressant att vissa djuptrollare
fiskar bra med röda dodgers på stora djup. Det kan vara så att dodgern
inte ska synas så bra utan mest höras och ge liv åt betet bakom.
Likadant är det med den populära hamrade krom dodgern. Den glimmar
lite på sin höjd om den alls syns. Väl värt att fundera på vad som gör att
lockblänken fiskar bra.

Fargtabell
 
TABELL OVAN:
Tabellen visar hur djupt dom olika färgerna i dagsljus tränger ner i Östersjövatten. Blå färg som normalt anses tränga djupt dämpas av Östersjöns gröna vatten. Därför är grönt och blått omkastade.
Tabellen är utan skalor eftersom detta påverkas alltför mycket av vatten kvalitén så att inga precisa djup kan anges. Däremot så ger det en bra bild om vad som är bra djup-, mellan- och ytfiske färger. Om man antar att gult fungerar ner till ca 10-20 m så ger det en uppfattning om proportionerna.

- Om man skulle helgardera med alla beten i bara grönt?
- Då är man ju säker på att betet alltid syns, oavsett ljusförhållanden och djup!
- Men vad syns bäst i gräset, något grönt eller något rött?
- Grönt är en kamouflagefärg i Östersjöns gröna vatten.
- På dom djup där det går så ska man utnyttja avvikande färg för att öka kontrasten mot omgivningen.
Grona beten

Med dom här grunderna kan man upprätta en ungefärlig färgdjuptabell som
en principiell grund för färgvalet. Färgerna i tabellen skapar en maximal
kontrast. Det som fungerar på ett djup kan flyttas uppåt men däremot
inte nedåt.
Tabellen är grundad på erfarenheter från Nynäshamn och innehåller bara
basfärgerna. Nyanser och brytningar mellan färger får placeras vid den
färg som ligger närmast.

De effektivaste färgerna i solsken
0-4 m
Silver, guld, röd*, orange
4-15 m
Silver, gul, blå.
15-25 m
Grön, vit.
25 och mer
Vit, självlysande, chartreuse.

*) röd är en bra kontrast mot grön omgivning.

Under soliga dagar fiskar man bäst med reflekterande ytor därför att skarpa reflexer och solkatter tränger bra igenom det grumliga vattnet. Det finns tillräckligt med ljus för att skapa reflexer ända ned till bortåt 14-20m djup om solen står högt. Använd både färgade och metallreflexer.
Beten med mer färg i de översta vattenlagren och beten med mer silver ju djupare du fiskar. Målade beten bör användas vid fiske djupare än ca 20-25 m.
Effektiva farger...

För mulna och mörka dagar kan listan se ut så här.
0-6 m
Silver, orange**.
6-15 m
Gul, grön, vit.
15 m och mer
Vit, självlysande, chartreuse.

**) Fluoricerande orange syns bra i mulet och dimma

Under mulna dagar rekommenderas att använda mer målade beten. Om det är riktigt mörkt även närmast ytan. Fluoricerande färger i gult och grönt (chartreuse) och framför allt vit pearl måste ges en chans.
Beten som skapar reflexer är p g a det svaga diffusa ljuset effektiva endast ned till några meters djup.
Nu ser man också en klar skillnad mellan krom och äkta silver till silverns fördel. Ditt färgval styrs av om du ska fiska grunt, medel eller djupt och om solen skiner eller om det är mulet.
Effektiva farger...

Det gäller att nyttja det befinliga ljuset maximalt på två sätt.
ETT Att använda en färg som innehåller så många som möjligt av det påfallande ljusets beståndsdelar på varje djup.

TVÅ Att så långt som möjligt använda färger som avviker maximalt från en blågrön omgivning.

Rent teoretiskt sett är alla färger användbara närmast ytan. Med ökande
djup minskar valmöjligheterna, vid 4-6 m och djupare måste man börja
tänka sig för vad man väljer.
På större djup har man i det närmaste inga val alls vad det gäller färger
utan får vackert nöja sig med vitt, fluoricerande grönt och självlysande.
Andra medel som större beten, lockblänken m m får tas till för att fånga
fiskens uppmärksamhet.

Observera vattnets färg och siktdjup.
Under vinterhalvåret är vattnet klart och mera blått. Under försommaren
börjar vattnet färgas grönt av mikroorganismer och siktdjupet avtar
gradvis ju varmare vattnet blir.
Föreställ dig vattnet som ett färgat filter mellan solen och betet.
Sikten genom vattnet är ett mått på hur effektivt filtret är.

 TIPS! Prata gärna med dykare. De är bekanta med ljusförhållandena under vattnet.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

 

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se