Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2012-10-23

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.2:


UPPVÄXARFISKE VID NYNÄSHAMN

 


Det är vid det här laget ganska välkänt att Nynäshamn är ett av de bättre vattnen för fiske efter lekvandrande lax under maj och juni. Vad som däremot är mindre välkänt är att det även förekommer uppväxande lax i området året runt.


Uppväxarfisket var på topp i början av 2000-talet. Därefter har det varit mer chansartat. Vad detta beror på vet vi inte med säkerhet, men troligtvis var det några stora årskullar från utsättningar i Finska Viken som härjade här en period. Numer är det lite mer chansartat men goda chanser till lax är det även efter vandringsfisket. Problemet är alltför ofta vädret. Men när vädret medger fiske ute till havs så brukar nappdagarna vara fler än bomdagarna.

Helt avgörande för framgång är att fiska på rätt djup
Uppväxarfisket har varit bäst öster om en linje Storskär, Gunnarstenarna
och Yttre karvasen ut mot Landortsdjupet (se markerat område på kartan).
Bortom Landortsdjupet är helt oprövat. Snittvikten på laxen ligger runt
4-5 kg. Bifångster av öring är tidvis god, välmatad och stor öring med
snittvikt och kondition klart över det man får i skärgården.

Årstiderna och det faktum att uppväxarlaxen är en målmedveten jägare
gör att det här fisket kräver lite annan taktik och andra fiskeområden än
det nu mera ganska väl kartlagda fisket efter lekvandrarna vår och
försommar.

Helt avgörande är att fiska på rätt djup då det djupområde som ger fisk,
ofta bara omspänner ett fåtal meter. Fisken finns i några procent av
vattnet.
Hitta dessa procent innan du börjar fiska genom att leta upp
ett område med betesfisk med ekolodet. Laxen finns i närheten.

En positiv skillnad mot lekvandrarfisket är att uppväxarlaxen inte är
lika lynnig. Det som dög igår smakar bra för laxen idag också. Naturligtvis
varierar bästa färg
*, plats och fiskedjup med dagligen växlande förhållanden,
men generellt är uppväxaren mer förutsägbar än lekvandraren. Uppväxaren har
alltid en mer uppenbar anledning till varför den är där den är (oftast mat). Lekvandraren å andra sidan, är en ökänd regelbrytare utan en klar konsekvens
i sitt beteende.

*) Se avsnitt tre av Regal Sportfiskes Trollingskola.

Sommar fisket Sommarfisket börjar när lekvandrarna minskar i antal efter midsommar och vattentemperaturen utomskärs närmar sig 14-16 grader i ytan. Fisket riktas in på metrarna närmast över språngskiktet med hjälp av främst djupriggar och tyngre djup-paravaner. Språngskiktet befinner sig i början av juli på ca 15-25 meters djup, som grundast vid frånlandsvind och djupast vid pålandsvind.

djupriggarna tacklar man lämpligen med ett lockblänke längst ner, antingen dodger eller flasher i medelstorlek på 1,5-5 m lina på den djupaste riggen eller på båda. Riggarna tacklas med två eller tre spön vardera med en spridning i höjd och längd på 2-3 m mellan betena. Fördela riggarna för maximal spridning i höjdled tills du lokaliserat nappdjupet för dagen. Några "lottovinster" av stora eftersläntande lekvandrare finns alltid under sommaren och den tidiga hösten.

BILD TILL HÖGER:
Fördela riggarna för maximal spridning i höjdled tills du lokaliserat nappdjupet för dagen. Några "lottovinster" av stora eftersläntande lekvandrare finns alltid under sommaren och den tidiga hösten.
Tackel

Högsommar Högsommarfisket under värmeböljor i juli och augusti bedrivs ännu djupare, ibland ända ned till 30-50 m djup. Lockblänkena bör nu vara större. Tyngre djupriggssänken på 6-8 kg behövs och fartensänks till 1,8-2,1 knop p.g.a. vattenmotståndet mot virar och linor.

Den låga farten kräver helt andra beten. Några exempel på beten som fiskar bra i "snigelfiske" är: Ismo King, Ismo Qvack, Apex 5,5 & 3 samt Grizzly bakom ett lockblänke. Bra färger i mörkret på 25-40 m djup är pärlemorvit, självlysande och fluoricerande grön (chartreuse), målade på båda sidor.

Höst fisket Höstfisket börjar när vattentemperaturen sjunker. Tekniken är i stort densamma som för vandringslaxen på våren och försommaren, dvs. betena sprids i dom övre vattenlagren och ytan. Förhållandena kan växla mycket från dag till dag. Ha med utrustning så att du kan växla till djupfiske om det skulle behövas.

Under hösten och vintern är snittvikten på den fångade fisken högre än undersommaren, cirka fyra till sex kilo.

Vinter fisket Vinterfisket bedrivs i vatten som håller nästan samma temperatur från ytan till botten och därför kan fisken stå var som helst mellan 1-50 m djup. Nu är det "snigelfiske" i 1,8-2,1 knop igen som gäller, nu p.g.a. köldstel lax. Välj gärna beten med sävligare gång än annars.

Framåt våren Vartefter vårsolen värmer upp vattnet så kan farten höjas och fisket flyttas mot ytan. Under april kan enstaka ströfiskar av lekvandrarna börja dyka upp.

  Jag hoppas att det framgår klart att teknik och taktik växlar en hel del under året. Exakt när taktikbytena ska göras styrs av årstidsväxlingarna.

Det som har visat sig typiskt för uppväxarfisket är som redan nämnts att fisken följer "reglerna" ganska strikt. För fisket innebär det att väljer du rätt teknik och taktik för säsongen så nappar det riktigt bra emellanåt. Väljer du fel får du ingenting.

Gott sjömanskap, pålitlig båt, bränslereserv och gärna sällskap...
Därute är du helt beroende av att din båt inte sviker. Under vinterhalvåret
är havet öde på fritidsbåtar. Vädret är ofta svårt och med tanke på att
det bästa fisket ofta är långt ute till havs så behövs gott sjömanskap,
en pålitlig båt, bra bränslereserver och framför allt att man helst sällskapar
med andra båtar. Kylan kan skapa oväntade problem, isproppar i
bränslesystem, frusna styrningar, halka och isbark.

En GPS-plotter och en kompass ska betraktas som ett måste så du hittar
hem om dimma, ymnigt snöfall eller mörker överraskar. VHF eller mobiltelefon
med extern fast monterad antenn är ett krav ute till havs. Min erfarenhet är
att en god väderprognos inte är en garanti.

Observera väderutvecklingen! Ser du låga,svarta moln med mörkt
vatten under närma sig, är det dags att dra. Genast! och inte om
en stund.

Regal Sportfiske i samarbete med "TAPSA" FILPPULA, tel: 08-710 80 00.

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se