Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2012-10-22

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.1:


FARTEN OCH DINA BETENS SIMRÖRELSER

Häng med i REGALS TROLLINGSKOLA

 

Ett kräset val av samtliga beten i släpet som simmar "rätt" i samma fart är definitivt det som gör skillnaden mellan 2 eller 4 napp en bra dag eller 0 och 1 en dålig dag. Att låta tid och statistik gallra ut de beten, som fiskar sämre tar lång tid. En första gallring ska man kunna göra redan när man provdrar betet bredvid båten.

Följande är en beskrivning av de kriterier som jag använder mig av för att välja beten för mitt laxfiske. De allra flesta drag fungerar. Det som skiljer dem åt är att den rätta gången uppträder vid olika fart.

Farten är oftast orsaken till att vissa fiskar bra med ett bete, andra inte. De populäraste farterna ligger mellan 2-3,5 knop. Farttoleransen för de flesta dragen är 0,2-0,5 knop. Avviker farten mer än så från den ideala så fiskar draget klart sämre.
Däremot finns det inga tecken på att någon speciell fart är bättre än en annan, men de beten DU använder skall vara valda för DIN fart.

-Vad är då rätt fart för ett trolling-drag?
För det första: "Framsidan" av en flutter är den viktigaste sidan med sina tejper och färger. Skall de spela någon roll, så bör de ju synas. När draget simmar så måste framsidan vinkla upp så mycket att den nås av direkt solljus.

För det andra: Ett drag som simmar rytmiskt med en enformig rörelse är mindre intressant för en rovfisk. Helst skall det finnas en viss oregelbundenhet i rörelsen. Prova i olika farter om draget simmar oregelbundet i någon fart. Detta är i så fall dragets bästa fart.

För det tredje: Fisken hör/känner av rörelser i vattnet med sin sidolinje. Beten som alstrar ett starkt rörelseljud uppfattas på långt håll av en fisk. Det enklaste sättet att kolla detta är att provdra draget bredvid båten. Om spötoppen rycker eller darrar distinkt så är det rätt.

För det fjärde: Betet skall naturligtvis inte spinna. Det skapar linproblen och fiskar dåligt.

Uppfyller ditt drag alla ovan beskriva kriterier i DIN fart så har du ett bete som fiskar bra.

Vad gör man om det inte stämde riktigt?
Om betet inte klarar alla de tre första kriterierna, så är nog farten för
låg för just det draget. Det kan kanske justeras med lite mindre och
lättare krok och lättare och färre fjäderringar och ev. knyta direkt i
lekandet utan en hake. Om man törs så kan böjarna justeras en aning
men det är överkurs.

Spinn tyder på för hög fart för betet. Prova med tyngre krok, fler och
större fjäderringar. Får du inte allt att stämma så välj ett annat bete för
den här farten. När alla dragen nu är finjusterade och sorterade efter
olika farter kommer nästa utmaning.

Att hålla farten
Inbyggda loggar i ekolod är en bra finess men tenderar att "ljuga" en hel
del i med- och motvind. Gps:n är bättre men har också sina begränsningar,
eftersom den inte tar hänsyn till eventuella strömmar
. Den bästa metoden
är att släpa ett drag i en lina nära båten som man kan observera när man
bytt kurs och korrigerat farten. Välj en flutter som verkligen reagerar
om farten är fel.

Till sist. Rätt medelfart innebär inte konstant fart. Skapa små
fartvariationer med svängar och varför inte ett stopp lite då och då.
Var kreativ och skapa händelser som bryter monotonin men håll en
medelfart som passar de beten du fiskar med just nu.

I hårt väder är det svårt att hålla farten. Då fiskar du bäst med de
beten som inte är så fartkräsna. Under vindstilla förhållanden är det
tvärt om. De extremt fartkräsna betena ändrar sin gång för minsta
fartvariation och det är bra, men se upp för spinn.

Exempel: Ungefärliga* fartregister för populära laxbeten,
GPS fart:

1,8 - 2,1 knop
Apex, Ismo King,TopCat, Dodgers.
2 - 2,5 knop
Ismo Quack, Pirate, NK28, Flashers.
2,4 - 3,2 knop
NK Mag, Shoe Horn, Ismo Mag, Rhino 11,5
2,7 - 3,5 knop
Break Point, Rhino 15, Williams 15,5

Ett undantag från allt ovan finns. Vid fiske i kallt vatten kan det vara
lönt att dra betena långsammare än annars för att få en slöare gång
som passar köldstela fiskar.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se