Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips Tävling


Uppdaterad:
2007-02-01

 
Startsida Dummies

Dummies lektion 2

Dummies lektion 3

Dummies lektion 4

Dummies lektion 5

Trollingskolan


Generellt om trolling

Varför många spön?
Åtminstone de som aldrig trollat själva brukar ställa frågan och det är på sin plats att reda ut det också.

Vid trolling använder man inte många spön för att kunna fånga många fiskar samtidigt, även om den lyckan ibland slumpar sig. Man har många spön för att ha en rimlig chans att få fisk över huvud taget.

Trolling är tredimensionellt . Man söker fisken på ett stort område och man söker den samtidigt över vitt skiljda djup också. Många spön medger att man kan sprida sina beten så att chansen till träff ökar. Dessutom kan man presentera flera olika beten varav förhoppningsvis åtminstone ett duger.

Observationer visar att av tio fiskar som tittar på våra trollingbeten är det bara en som nappar. Av dem tappar man dessutom cirka hälften. Oddsen är alltså inte så goda egentligen men sådan deprimerande statistik är glömt när det till slut nappar. Det är inte riktigt så enkelt att dubblar man antalet spön så fördubblas chansen till napp, men sannolikheten ökar i alla fall så mycket att det är värt besväret. 5 spön tycker jag är ett bra minimum, men många beten samlade i en klunga är meningslöst. Trollaren behöver redskap som sprider betena och att kunna hantera dem är en del av trollingen.

Olika trolling
Låt oss börja med några avgörande skillnader mellan olika sorters av trolling. Trollingen kan delas in i två huvudtyper. Trolling efter fisk som vistas vid botten och trolling efter fiskar som så att säga ligger och svävar fritt i vattnet, så kallade pelagiska fiskar. Gäddan är en typisk bottenbunden fisk. Ska man fånga den på trolling gäller det att följa botten med betena. Jag skulle vilja kalla den typen för topografisk trolling, eftersom fisket mest går ut på att följa en viss djupkurva i bottentopografin.

Typiska pelagiska fiskar är havsöring och lax, de vistas mest fritt i vattenmassan och den trollingtekniken som behövs då ska den här serien handla om. Vi kan kalla tekniken för trolling efter pelagisk rovfisk eller bara pelagisk trolling. Vid pelagisk trolling presenterar man inte sina beten nära botten eftersom den pelagiska fisken inte står vid botten. Därmed inte sagt att det är ointressant hur botten ser ut men den pelagiska fisken står inte där utan en bit upp i vattnet. Hur djupt fisken står är en av utmaningarna med pelagisk trolling, att finna rätt trollingdjup.

Redskapen
Oavsett trollingmetod och oavsett vilken fisk vi söker är det egentliga målet enkelt. Ta ett bete till fisken och hoppas att den hugger. Redskapens uppgift är att hjälpa oss få betena dit vi vill ha dem och det handlar om två saker. Få ner betena till ett specifikt djup eller att få betena till ett visst avstånd från båten i sidled. Sedan är det Din uppgift att ta ekipaget till ett ställe där det finns fisk. Ganska enkelt i grunden, men…När man vill höja ribban lite med fler spön och kanske trolla i lite tuffare vatten så skenar det tekniska iväg. Mera prylar, dyrare prylar och det krävs betydligt mer av den som fiskar. Hanterar man inte prylarna på rätt sätt blir det ingen fisk.

Vi ska därför hålla nivån på den här kursen på en nivå där det tekniska inte skenar iväg. Det innebär naturligtvis vissa begränsningar men i rätt vatten och vid rätt tillfälle ska det inte vara ett hinder för att uppleva fiskelyckan ändå. Dessutom är min fasta övertygelse att man gärna överskattar prylarnas betydelse. Det mesta hänger till slut ändå på dig och hur du hanterar dina grejer.

Vi börjar med den basutrustning du behöver. Förutom spön behöver du ett antal olika så kallade djupparavaner, två sidoparavaner och ett ekolod . Sidoparavaner behöver du två stycken av, en för vänster sida och en för höger sida. Skaffa gärna ytterligare två för de dagar som du enbart ytfiskar.

Sidoparavanens uppgift är att dra linan i sidled och på så vis sprida linorna så du kan ha fler beten ute utan risk för trassel samt för att täcka mera vatten. Du behöver även ett redskap för att kunna trolla djupt. Det enklaste är så kallade djupparavaner. Man föredrar djupparavaner framför beten som går djupt av sig själva. Djupdykande beten blir kompromisser. De fiskar helt enkelt inte lika bra som grundgående. Förutom paravaner kan man också använda tyngder till en viss gräns. Men skall man djupare ned än 3-4 meter är det paravan som gäller, sänken blir för tungt. Mer om redskapen längre fram.

 

Ekolod
Ekolodets främsta uppgifter är att se djupet så att du inte kör fast med beten och paravaner samt att hitta bottenformationer som ser intressanta ut. Kan lodet visa djupet så räcker det gott. Mer behövs egentligen inte för tvärt emot vad många tror, så använder man inte ekolodet till att söka fisk i första hand. Visst kan man ibland se intressanta ekon på lodet som skulle kunna vara lax eller öring men att målmedevetet söka efter fisk med lodet är meningslöst.

Man söker i första hand efter rätt miljöer där fisken skulle kunna trivas och när man finner dessa så stannar man där.

I andra hand söker man betesfisk. Hittar man stim av betesfisk, är det värt att stanna i området en stund men detta kommer bara i andra hand. Rätt miljö är en säkrare indikation och för att kunna finna det behöver man inget avancerat ekolod.

Spön och rullar
Man tager vad man haver men vissa minimikrav måste utrustningen uppfylla, annars blir man olycklig när den stora fisken kommer på besök. Så kallade multiplikatorrullar med roterande spole är bäst till trolling, men det går till nöds att trolla lax med haspelrullar också bara du får på lina så det räcker .

Till havsöring räcker det bra med en haspelrulle. Kvalitet och finesser kan man diskutera länge och vad det får kosta, men stor linkapacitet är ett absolut krav. Man måste få på tillräcklig mängd av tillräckligt grov lina. Till havsöringstrolling bör du ha en lina runt 0,35 mm diameter och till lax ca 0,40 mm. Båda är egentligen lite för grova med tanke på den verkliga belastningen, men dimensionen behövs som nötningsmarginal mot linutlösare och annat som kommer i kontakt med linan.

Mängden lina på rullen vid havsöringstrolling bör ligga runt 100-150 m varav hälften ligger ute när man fiskar med en sidoparavan. Då har man ca 50 m kvar att drilla med och det ska räcka för det mesta i havsöringsväg.

Vid laxtrolling behöver man det dubbla för till skillnad mot öringen är laxen en långsimmare som gärna drar iväg bortåt 100 m efter hugget. Så minst 150 m lina bör finnas kvar på rullen när betet är utlagt och då handlar det om cirka 250 meter lina på rullen.

Linans kvalitet vid trolling har en underordnad betydelse eftersom man använder en relativt grov lina. Använd en billig lina och byt ofta . Det är bättre med en billig och ny än en dyr och sliten. Dessutom råkar man ut för missöden och får ganska ofta kassera lina. Så en billig ”vanlig” monofil lina är bäst lämpad för trolling.

Spöna är den minst kritiska biten. Man kan leva med det mesta, men kan du välja så undvik de allra längsta. Runt 8-9 fot är lagom till trolling. fortsättning

till sidan 2

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm)
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se